ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Όσιου έκει λείπα α τσεία α Γιωργού έμα ποίου τα σκέψη . Τάχα ένταει τα παράπονα είνει διτσαιολογητά ή´ γεροντιτσοί ιδιοτροπίλε . Ένει ξέρου οτσι α τσεία α Γιωργού τσε ο μακαρίτα ο τσείε ο Γιώργο , πφι επενάτσε όρεγη τσε δύου χρόνου, είγκιαει βιοπαλαισταί όπφου οι πλέτεροι νοικοτσιούρηδε παληά . Επαλεύαει με τα φτώχεια τσε εφόσον επιβοιούκαει είγκιαει τσερδιστοί ..       Ατςhερέγκαει δύου υζοί ,  επαντρεύαει τσε επροιτσίαει 3 σιατέρε. Νία πρεσιού σκληρά ζωή αλλά το χαμόγελε ποτέ ο σε λειπέβε . Α νοικοτσιουρά παληά όκει μονάχα για του δουλείε τα τσελή αλλά τσε για του χούρε , δίπα απο τον άτςhωπό  ση ….

ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΤΣΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΜΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ.

ΚΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΑ ΤΣΕ ΚΑ ΚΑΘΑΡΟΔΕΦΤΕΡΑ .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *