ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ συνέχεια  με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ  απο το βιβλίε του Γιάννη ΚΟΡΟΓΟΥ. 

                                                .ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΤΣΕ ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ.

Ούτε πφι με ενιάτσε τσε α φωνά Τάσου μη εσυνεχείε :
Έσει θυμούμενε το πανηγύρι τθον Άγιε Σωκήρα ;
Έσει θυμούμενε το χορέ τσε τα τραγούιδα; Έσει θυμούμενε πφι είγκιαει παρήντε με τα καΐτσια απο τον Άγιε Αντρία , Άστρη , Άγιε Λιδι , απο τα Ίρια , Χαϊντάρια τσε Πέτσε ; Έσει θυμούμενε όλοι του Μεανιώτοι πφι είγκιαει παρήντε με τα τα μουάρια με τα σαμάρια στολιστά με τουρ όμορφοι μαντανίλε, τσε τα κακίστρια με ένα σωρέ χαϊμαλία ; Του Σιταινιώτοι , του Γαστενιτσιώτοι τσε του Πραστσιώτοι κχαμπέντε απο το Σπαϊθί ; Ξεχάτσερε του καρπουζοθεμωνίε τσε του πεπονοθεμωνίε τθο τσύμα τα θασέ ;
Ξεχάτσερε όλοι του τσαμπάσηδε με το ζωντανέ σου εμπόριε ;
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….
ΕΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΦΙ ΕΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ
ΤΣΕ ΑΚΟΝΗ ΠΙΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑΤΣΙ :
…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…..

One Response

  1. Ενι θυμουμενα ποσο πρεσου ωραιο τσε γραφικο εκι ο παλιε αγιε; εκι εχου τσε παιδικη χαρα ορπα αναστημα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *