ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
Δέφτερα 25 του Σετθέμπρη 2017 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΙΟΥΜΟΥ…

Οι πρώτοι πφι ενέγκαει τα τέχρα τθο Τερέ είγκιαει : ο Σπύρο ο Φριντζήλα τσε ο Γιώργο ο Ξύγκο απο τα Γασταίνιτσα .
Εσταλήαει δύου κανίνια , ένα το μακρυού νησί τσε ένα το Πρίνε .
Ταν τέχρα νιε άγκαει οι ΤεριωτοΣαπουνατσιάνοι τσε κάθε τόσιου είγκιαει σταλίχουντε τσε άλλοιου όρπα πφι σε έκει δενάχουντα το δασαρχείε τσε με ταν άϊδα ση .
Του τοποθεσίλε Πρίνε τσε Τσέρφο , είγκιαει χκιστά τα πλέτερα χωριγοκάνινα . Τα ερείπια είνει αραματά .
Ατςhοίποι τσε γουναίτσε είγκιαει δουλέγκουντε ασταμάκιστα για ένα μιτσή μεροκάματε ή´ για κχάμποσιου χωρήγι για τουρ εδιτσοί σου ανάτζε .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ , ΟΜΟΡΦΟ ΜΗ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ .

Να νιλήνετε τα γρούσα , μη κιάνετε τα ξεσυνέρια
Γιατσι αγρούσα θα χαϊθεί τσε θα πάθουμε χουνέρια ..

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *