ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ .
ΚΑ ΔΕΛΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ

Α τσεία α Γιώργου έκει έχα περαητθέ πρεσσά βάσανα , κακουχίλε τσε ανέχειε , όπφου όλε ο κόσμο τα εποχή .
Σε έκει ποία όα μοναχά ση . Μαζούκχα τουρ ελήε , του δουλείε τα τσελή , προσέχα τσε φυάτθα τα μανάρια ση τσε το ονάρι ση πφι έκει α ίσιε ση χέρα . Απο ότσι έκει περούντα τα Δεσποίνη το Δεκαπενταύγουστε , έκει μαζούκχα τα συμπράγκαλά ση το ταγάρι ση με τον άντε τσε το προσφάϊ ση , το παβουράτσι με το υίο ση , σε έκει ποτσούνα το ονάρι ση τσε ντουγρού για το παραθαλάσσιε χτηματάτσι να μαζούει τα χαρούπια .
Οι χαρουπίλε είγκιαει γιομάτοι , με καλέ τσε καοςhεφτέ καρπό .
Τα μελτέμια είγκιαει λίγα τσε έγκεινη ένει ευνοϊκό για τα χαρούπια ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …
…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *