ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ……. ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΑ ΤΣΕΙΑ ΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ …  ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ …             

Αποτο βιβλίε του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΓΟΥ .. 

Τα βήματα μη ένα δειλινέ του Σοτθέμπρη μ’ ενέγκαει απουρτέσε απο τα τζέα τα τσεία τα Γιωργού . Εκει κατσατά σε ένα  σκαμνάτσι κοντά το φούρνε , ταν άκρα τα πακοστρουτά αυλή . Έκει γιουρίζα τα σιούγα , το καρβουκιστήρι , τάνου τθο κχαρούτςhι , αγαλιανά τσε με ρυθμό. Ένα κουβάνιου μαγκήλι έκει στσεπάζουντα τα τσιουφά ση μέχρι χαμιά το πρόσωπό ση . Έκει πρεσιού απασκολητθά με το έργο ση πφι αν ο ‘μα καλησπερίζουνει ούτε πφι έκει θα κατάβει ότσι έμα όρπα . Τσε για να αλήνου ταν αλήθεια εξαφνιάστε με τα χαιρετούρα μη …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ..ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ..ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ .. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ …

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *