ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ  Α ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΝΕΡΗ …

Α πρώτε μέρα τα Άνοιξη . Κα Άνοιξη Θιλενάδε τσε θίλοι .
Α Άνοιξη ένει ζωντανέγκα τα φύση , νιε ενει μπάνα απο τα χειμερινά νάρκη , ένει φερίκχα ελπίδα , ένει φερίκχα Ανάσταση,
χαρά, χαμόγελε , τσε ομορθία . Ένει παρήα τσε ένει ελευθερούκχα τα γής απο το βάρη τα χιονέ , απο του κακουχίλε του χειμωνικού , τσε σε ένει μπάνα πέρε κάθε χρονία ….
Επίσης ενει φερίκχα τα γενέθλια τα επανάσταση για ταν ελευθέρωση τα πατρίδα νάμου . Εφτσή έντανη α Άνοιξη τσε πάλι να ελευθερούει τα πατρίδα νάμου απο τα σαμερινά ση βάσανα ……

Η πρώτη ημέρα της Άνοιξης . Καλη σας Άνοιξη φίλες και φίλοι .
Η Άνοιξη ζωντανεύει τη φύση την βγάζει απο την χειμερινή νάρκη , φέρνει ελπίδα , φέρνει Την Ανάσταση ,χαρά χαμόγελο και ομορφιά . Έρχεται και ελευθερώνει τη γής απο το βάρος του χιονιού απο τις κακουχίες του χειμώνα και τα βγάζει πέρα κάθε χρονιά….Επίσης φέρνει τα γενέθλια της επαναστάσεως για την απελευθέρωση της πατρίδας μας . Ευχή αυτή η Άνοιξη και πάλι να ελευθερώσει την πατρίδα μας απο τα τωρινά της Βάσανα ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *