ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ 17 του Αωνάρη το 2017 .
ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ…
Εξόν απο τα μαμμού τα Κορογού είγκιαει τσε άλλοι γιάτρισε , για άλλοι αρρώστσειε . Για κατςhούματα , για στραμπουλίσματα .
Έκει α Τζελίνα του Παπαϊδά . Α Αμαλία τσε α Άννα Πολίτα .
Τον Άγιε Λιδι έκει ο Βαλμά . Του γένναι έκει α μανή α Τζελίνα Ντουζένη τα κάτου γειτονία α Ελένη του Δημοστένη , τσε α πιό γνωστά α Σιούλα α Κατσικόγιαννη , α Σιούλα α μανή . Είγκιαει συμπαρεστεκουμένοι τσε είγκιαει παρούσε απο τα στιγμή πφι είγκιαει πρωτοπαρήντε οι πόνοι ως να νιαθεί το πρώκιου βάμα απο το νεογέννητε . Εντεοι όλοι οι γιάτρισε α καθενία τθο είδος ση επροσνέγκαει πρεσά το τόπο σου τσε του συγχωριανοί σου .

ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ ΤΣΕ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΗΝΕΤΕ .
Βάλτε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ τα καθημερινότητα νιούμου ´
……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *