ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Ο πόλεμο ετελειούτσε . Να μου απελευθερούκαει οι Ρώσοι . Να μου αφήκαει ελεύθεροι να φύτσουμε Όκια έμαει περούντε έμαει αρίκχουντε ίιτα , ρολόγια τσε χρυσαφικά χωρις να να μού αμπδίζει κανένα  . Τα Βουδαπέστη οι Ρώσοι είγκιαει ανεμούκχουντε παράδε του πορείε . Άγκαμε λίγα γιατσί έμαει φοζουμένοι να άρουμε πρεσσά .. Με τα λίγα πφε Άγκαμε αγοράκαμε λιγα πράματα χρήσιμα .     Όταν επεράκαμε απο τα Σερβία σε άγκαει όα . Απο μεριτσοι άγκαει τσε τα τςhέργα πφι είγκιαει φορούντε . Άμα  Εσούκαμε το Μοναστσήρι ( πόλις Μοναστήρι Σερβίας ) τα Σερβία  εάγκαει ότσι έκει απαραματέ , από έταει πφι έμαει φορούντε …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΚΑ ΔΕΦΤΕΡΑ , ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *