ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Δέφτερα 11 του Φλεβάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Μπαρμπαρίνα , Μαριλένα , Πολυξένη , Δέσποινα ,Μαριντίνα
Τσε του δύου Βγενούδε .. Ευχαριστού νιούμου πρεσιού εμού τσε του γονείε νιούμου πφε μ’εμπήκατε τα τιμή να σβαΐσετε τσε να απατζέλετε το ποίμα μη . Συχαρητήρια τσε μπράβο νιούμου . Έτθε βοηθούντε τσε πρεσιού μάλιστα , για να απαραμάει α γρούσα νάμου . ´Ενει πρέπουντα νά ετθε περήφανοι τσε οι γονείε νιούμου να καμαρούκχωει για σε εμού . Α γρούσα του τόπου νάμου ένει πρέπουντα να απαραμάει . Ποίετε όλοι το χρήε νιούμου . Έατθε όλοι μαζύ θα ση καταφέρουμε να έτθε σίγουροι για έγκεινη . Εμού τα νέα καμπτζία θα κχοντούετε τα γρούσα τσε α ιστορία θα νη μου νη αναγνωρίσει . Τθα γεράματα νιούμου θα αλήνετε καμαρουτά : Τσε εζού εβοηθήκα να απαραμάει α γρούσσα . Ενώ α δικά μη ηλικία ένει έχα το βάρη τσε ταν ενοχή το ότσι αφήτσε τα γρούσα να σούσει , όρεγη πφι ένει σάμερε …
. Εμού α ιστορία θα νη μου βραβεύσει με το μετάλειε τα Αναγνώριση τσε του θαυμασμού , ενώ ενεί θα να μου ποτσούει με ενοχέ τσε φταιξίματα…. Στηρίξετε τα προσπάϊθα τσε θα ανταμειφθείτε . Ρωτήετε έντεοι του σιατέρε πόσιου περήφανοι είνει ….Καλε ξημέρουμα .ΑΓΑΠΗΕΤΕ ΤΣΕ ΕΜΟΥ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ για να μπορέτε να νη Βοηθήετε ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ..……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
…………Ο ΠΑΝΟ ……….

Μπαρμπαρίνα , Μαριλένα , Πολυξένη , Δέσποινα Μαριντίνα και τις δύο Ευγενίες . Ευχαριστώ πολύ εσάς και τους γονείς σας που μου εκάνατε την τιμή να διαβάσετε και να απαγγείλετε το ποίημα μου . Συγχαρητήρια και μπράβο σας . Βοηθάτε και πολύ μάλιστα ,για να παραμείνει η γλώσσα μας . Πρέπει να είστε περήφανες και οι γονείς σας να καμαρώνουν για εσάς . Η Γλώσσα του τόπου μας πρέπει να παραμείνει . Κάνετε όλοι το χρέος σας . …

Ελάτε όλοι μαζυ θα τα καταφέρουμε να είστε σίγουροι γιαυτό . Εσείς οι νέοι θα κρατήσετε την γλώσσα και η ιστορία θα σας το αναγνωρίσει . Στα γεράματα σας θα λέτε καμαρωτά .
Και εγώ βοήθησα να παραμείνει η γλώσσα . Αντιθέτως με την δική ά μου ηλικία που είναι φορτωμένη με το βάρος και την ενοχή στο ότι εγκατέλειψε την γλώσσα για να την φτάσει ως εδω πού ειναι σήμερα . Εσάς η ιστορία θα σας βραβεύσει με το μετάλιο της Αναγνώρισης και του θαυμασμού ενώ εμάς θα μας φορτώσει με ενοχές και φταιξίματα . Στηρίχτε την προσπάθεια και θα ανταμειφθήτε . Ρωτήστε τις κοπέλες πόσο περήφανες είναι ; Καλο ξημέρωμα σας . Αγαπήστε και εσείς την γλώσσα μας για να μπορέσετε να την βοηθήσετε …
….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
……Ο ΠΑΝΟΣ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *