ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη

Του κόρδε τα τσελή είγκιαει κρεμέντε Τάσου σε δίχκυ , τσιδόνια , ροΐδια , πορτοκάλια , κάρυα τσε νίγδαα.
Τάσου τα ντουλάπια τα γλυτσίσματα ( μουσταλευριά ,) τσε σε μερικά νοικοτσιουρία τα γλυκά τα μίςhα , βότςhου τσε τσιδόνι συνήθως . Τάσου τα πουγκάλια κρεμαστά , α ριούγανη , το χαμομήλι , το Θυμάρι , το θρούμπι ,α μέντα . Είγκιαει ένταει χρήσιμα για να νοστσιμήνουει του σhομοί τσε επίσης για βότανα . Τάσου σε όα τα κουμπάνια είγκιαει τα φαητά για τα ζώα . Ο εμποκό έκει πρέπουντα να έκει γιομάτε με άχουρα τσε ο κρεβάτθα ( πατάρι ) γεμάκιου με σανέ ….
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ….ΜΕ ΥΓΕΙΑ …

Πάλι Δέφτερα εξακρίε
Έδαρη όλοι του δουλείε ….
…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *