ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΔΕΦΤΕΡΑ 11 του Τσhυγητή 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Οι πανέμορφοι δαντελουτοί παραλίε : το Λιβαϊδι , το Λυγερία
Το Τερέ , Το Ζαρίτσι , το Τσέρφο , το Κρυονέρι , Αγιαντρία τσε Άστρη . Απο ταν άβα μερία οι Πέτσε , τσε α Ερμιονίδα .
Τα Ανάπλι ντε έκει καοσορίζουντα το Μπούρτζι τσε το Παλαμήδι .
Άμα ο τσερέ έκει βορία το Ζάμα τσε Νοκία ταν επιστροφή τότθε βάτσε μη Μάτη βάτσε μη . Οι βουνήσοι είγκιαει μπαήντε πενατοί.
Ο Λάμπη ο Κουνιά πφι έκει ο καπετάνιε τθον Άγιε Χαράλαμπο έκει διηγηκχούμενε πρεσοί ιστορίλε τσε νια απο έντεοι έκει….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Βασανιστά τσε πληγουτά , αγρούσα απαραμούα
Δίετε νη λίγο προσοχή Γρία ένει τσε ένει μοζούα .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *