ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ 11 Του Τςhυγητή 2017 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Θιλενάδε τσε θίλοι . Σαν σάμερε εδέτθαει επίθεση οι δίδυμοι πύργοι τα Νεα Υόρκη με αποτέλεσμα τα κατάρρευση σου . Τάνου απο 3.000 οι νεκροί . Θρήνε σε όα τα Νεα Υόρκη τσε ανα το κόσμο .
Α επίθεση , με αποτέλεσμα τα κατάρρευση τα χκίρια άε τα μετέπειτα καθημερινότητα νάμου . Άε το τραπεζικό σύστημα , επίσης α προσωπικά ζωή του καθενός όπφου νιε έμαει ξέρουντε ως τότθε .
Ενει νια αμέρα πένθους όχι μόνιου γιατσι εχάτθαει τόσοι ζωέ , αλλά γιατσι ο καθένα απο σενεί εχάτσε κομμάκι απο τα προσωπικά ση ελευθερία , τσε το προσωπικό ση απόρρητέ……

Φίλες και φίλοι . Σαν σήμερα εδέχτηκαν επίθεση οι δίδυμοι πύργοι στην Νέος Υόρκη με αποτέλεσμα την κατάρρευση τους . Πάνω απο 3.000.00 οι νεκροί . Θρήνος στην Νεα Υόρκη και ανα τον κόσμο .
Η επίθεση , με αποτέλεσμα την πτώση των κτιρίων άλλαξε την μετέπειτα καθημερινότητα μας . Άλλαξε το τραπεζικό σύστημα , επίσης η προσωπική ζωη του καθενός απο μας όπως την γνωρίζαμε ως τότε . Ειναι μία ημέρα πένθους όχι μόνο για τις ζωές που χάθηκαν , αλλά γιατι ο καθένας απο μας έχασε κομμάτι της προσωπικής του ελευθερίας , και του προσωπικού του απορρήτου . ..

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ

Έγινε 11 Σεπτεμβρίου το 2002 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *