ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΤΟ ΤΕΛΗ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΑΜΟΥ
ΚΑ ΑΤΣhΑ εβδημά ….
Α υπόσχεση πφι εδούκαει έκει ότσι έκει θα δενάτσουει κατανόηση . Μπαλήτσε ο φουστανελά απο το σιλάχι ση τα γραφτά διαμαρτυρία τσε νιε δούτσε το πρόεδρε τσε νιε πέτσε :
Όρσιε Αρε τα διαμαρτυρία τσε γραφτά . Δίτσαιε το αίτημα πφι άλλοι πολικείλε τσε χωριουδάτζα νη είνει έχουντα μπητέ πραγματικότητα .. Νιε άγκαει λοιπόν το γραφτέ οι δημόσιοι αρχαί τσε ετάτθαει ότσι ο ‘κει θα παρθεί καννία απόφαση χωρίς το σβάϊσμα του Χαρκίου . Εκχαράνει μονάχα απο τον αρχηγό να φύτσουει με ησυχία . Το πλήθος εζάτσε τα κατούγια ση τσε πάλι . Το σκολείε πάλι σε λήθαργο .. Για να οράμε θα πραγματοποιηθεί ποτέ το αίτημα ;;

ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΚΑΜΑΡΙ ΤΣΕ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *