ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Δέφτερα τσαι Τςhίτα19–20 του Σετθέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα .

Φχαριστήριε:  του Πάνου Μαρνέρη 

Α ούρα α κα θιλενάδε τσαι θίλοι….

 Α Τσακωνοπαρέα : 

Θωμαή Σαπουνάτση,

Ερήνη Ψαρρολόγου,

Ατζελικώ Κότσυφα,

Σιούλα Λυρή, 

Σταματού Κουρμπέλη, 

Ερήνη Καμπύςhη τσαι 

Α φεγκία μι: Πάνο Μαρνέρη . 

Ένι Θέου να φχαριστίου όλοι  νιούμου  πφι ετθε αρίκχουντε το χρόνε  α πάσα νία με τον τρόπο σι να στηρίξετε έγκεινη πφι ετσινήκαμε ογή τσαι,  κοντά  έξε χρόνου . Ένι Θέου να νιουρίζετε ότσι ένι πρεσσιού περήφανε για όλοι νάμου..  Συχωρέτε μι όμως ένι Θέου ειλικρινά να φχαριστίου πρώτε τσαι καλύτερε τα Θωμαή . Τα Θωμαή ταν ακούραστε, τα Θωμαή πφι ένι πάντα με το χαμόγελε τα Θωμαή πφι από τα πρώτε ναμέρα ένι δίπα μι, σαν τα δέφτερε μι σιάτη τσαι ιδιαίτερα με τα καμπτζιούλια ,τσαι ποτέ ο βαρυγνωνίε. 

Ακόνη τα Λένα  πφι τσαι έτανη  έκι μαζί νάμου τσαι σαν πρώην δασκά εβοηθήτσε νά μου πρεσσιού με τα καμπτζία. Τα θέση σι  άτζε α ακούραστε Σιούλα. Τσαι έντανη πάντα με το χαμόγελε τσαι πάντα όρπα . Οι δύου αχούριστοι θιλενάδε τσαι Γειτόνισε, γνωστοί απο όα τα Βιντεάτζα σαν Θωμαή τσαι Σιούλα… 

Θωμαή, Ερήνη ,Ατζελικώ,Σιούλα, Ερήνη, Σταματού,τσαι Λένα φχαριστού  νιούμου πρεσσιού για όα . 

Το κενέ πφι αφήτσε ο δικό νάμου παπά, ο παπα Νιχάλη νάμου ο θα συμπληρουθεί, γιατσί σε γκανένα ο θά παρήτθωει τα τςhέρβα σι .

Οργήνεμπτζε τσαι βόγηνε νάμου  από όρπα αψεά παπά νάμου.

Να έμε όλοι κα για να μπορέμε να συνεχίσουμε: 

φχαριστού .. τσαι α ούρα α κα, να έχουμε ταν υγεία νάμου ……

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Η ώρα η καλή φιλενάδες και φίλοι. 

 Η Τσακωνοπαρέα:

 Θωμαή Σαπουνάκι,

 Ειρήνη ψαρρολόγου, 

Αγγελική Κότσυφα, Αναστασία Λυρή,

 Σταματίνα Κουρμπέλι,

 Ειρήνη Καμβύση,

και η αφεντιά μου Πάνος Μαρνέρης .

Θέλω να ευχαριστήσω όλες σας που παίρνετε το χρόνο, η καθεμιά με τον τρόπο της, να στηρίξετε αυτό που ξεκινήσαμε εδώ και έξι χρόνια. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι πολύ περήφανος για όλους μας. Συγχωρέστε όμως θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα :πρώτη και καλύτερη την Θωμαή. Την Θωμαή την ακούραστη. 

Την Θωμαή με το χαμόγελο, που είναι από την πρώτη ημέρα πλάι μου σαν την δεύτερη μου κόρη και ιδιαίτερα με τα παιδάκια, και ποτές δεν βαρυγνώμισε.

 Ακόμη την Λένα που και εκείνη ήταν μαζί μας με τα παιδιά και σαν πρωην εκπαιδευτικός μας βοήθησε πάρα πολύ.

Την θέση της την πήρε η ακούραστη Αναστασία και αυτή πάντα με το χαμόγελο και πάντα εκεί. Οι δυό αχώριστες φιλενάδες και γειτόνισσες, γνωστές από όλα τα βιντεάκια . 

Θωμαή, Ειρήνη, Αγγελική, Αναστασία, Ειρήνη, Σταματίνα και Λένα. 

Σας ευχαριστώ πολύ για όλα . 

Το κενό που άφησε ο Παπαμιχάλης μας δεν θα συμπληρωθεί γιατί σε κανέναν δεν θα ταιριάξουν τα παπούτσια του.

Συμβούλευε μας και ευλόγα μας από εκεί ψηλά, παπά μας .

Να είμαστε όλοι καλά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε . 

Ευχαριστώ και η ώρα η καλή να έχουμε την υγεία μας.

      ………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *