ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Δέφτερα 4 του Σοτθέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Κα Δέφτερα τσε κα ΕΒΔΗΜΑ….. Τσακωνοπαρέα μη …

Ο αργήτσε να μόλει α ατσhά ούρα τσε αμέρα . Τα πρώτα μη πατούμενα ( οι λαδίε ) είγκιαει έτοιμα .. Είγκιαει ονοιάζουντα τα τσαρούχια , όπφου του τσολιάδε , μόνιου πφι σε έκει λείπα α φούντα . Με φωνηάε να ση φορέου . Είγκιαει γεούντα τσε τα μουστάτζα του παππού όπφουρ έκει σφίγγου τουρ ουρίδε για να ένει σίγουρε ότσι σε πετυχήτσε . Καμαρούκχου έμα με του λαδίε μη , έκει κάτσι πφι ένα ονειρεγκούμενε . Εδρανήα ως τα Πολιτέϊκα να δενάτσου τσε να λιγκράσου του κολλέγοι μη με το απόχκημά μη .
Εμα τεντούκχου πότε τον ένα τσε πότε τον άλλε πούα με καμάρι ..
Πάντως ο ‘με βαλήκαει το παιγνίδι , ίσως για να μη λερου του λαδίε μη , εστσέμα .. Οι αμέρε είγκιαει περούντε τσε οι λαδίε μη , νια χαρά τσε δύου τρομάρε……..

Τσε πφου να ντη αφήουμε Έρμο τσε μοναχά ντη
Αφου έμε οι αθροίποι ντη , καμπτζία έμε δικά ντη ….

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *