ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Δέφτερα 23 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

………… Χριστέ Αναστάτθε ……… 

Μετά από κχάμποσοι στροφέ σε ατςhά στροφή εσούκα 

Τσε όρπα θίλοι μη καλοί τα ρέστα μη εδούκα. 

Εσταμακία τσε ευλαβικά εμπήκα το Σταυρέ μη 

Όρπα θεούριε ένει χκιστέ Σταυρέ τσι ομορθία Θεέ μη .

Τα θάασσα αγναντεύα νη το κάμπο τ’ Άγιε Αντρία 

Όα τα φύση είνει φκειαστά με πλέριε ομορθία . 

Εγιουρήα προς τα κίσου μη τσι θέαμα τ’ αλήϊθα 

Τα έατα , το Μαλαιβό όπφου τα παρανύϊθα . 

Φουσού αέρα δενατέ , απότομα κρυανήε 

Τθουρ αέρηδε ένει εκθεστέ Νοκιάδε τσε Βορείε . 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ . Κα συνταχινά . 

…………….ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

…………………………………………………………………………. 

Μετά από κάμποσες στροφές σε μια μεγάλη έφτασα  

Και έκει φίλοι μου καλοί τα ρέστα μου τα έδωσα  . 

Εσταμάτησα και ευλαβικά έκανα το Σταυρό μου 

Εκεί ήταν θεόρατος χτιστός Σταυρός ,τι ομορφιά Θεέ μου . 

Την Θάλασσα αγνάντεψα ,τον κάμπο του Αγι’ Αντρέα 

Όλα στην φύση είναι φτειαγμένα με πλέρια ομορφιά .

Εγύρισα προς τα πίσω μου , τι θέαμα στ’ αλήθεια 

Τα έλατα ο Μαλαιβός , όπως τα παραμύθια . 

Φύσαγε αέρας δυνατός απότομα κρύο έπιασε 

Εκτεθειμένο είναι  στούς αέρηδες ,  Νοτιάδες και Βοριαδες . 

Ανάσταση στην Γλώσσα μας , καλό πρωινό 

…… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *