ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Σάμερε ένι Τσιουρακά ένι αμέρα βογητά 

Τα Γρούσσα νάμου να νιλήμε, κα ναμέρα να αλήμε . 

Σήμερα είναι Κυριακή, είναι η μέρα ευλογημένη. 

Την γλώσσα μας να μιλάμε,  καλή ημέρα να ειπούμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *