ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Για όρα μπάτσε αλήερε , σ’ ενίου τσι να ποίου 

Εζού ότσι τσαι να ναϊθει , τα γρούσσα θα νι νιλήου  . 

Κοίταξε μήπως και μου πεις , εμένα τι να κάνω 

Εγώ ότι και να γίνει , την γλώσσα θα μιλάω 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *