ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Απέ χαϊθει τ’ όνειρε , χαϊθεί τσαι α ελπίδα 

Τα γρούσσα θα νι άρει ο φουσού θα νι άρει α καταιγίδα 

Αφού χαθεί τ’ όνειρο χαθεί και η ελπίδα 

Τη γλώσσα  θα  πάρει  ο άνεμος , θα την πάρει η καταιγίδα . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *