ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
Δέφτερα 5 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Τσακωνοπαρέα μη να έχετε νία όμορφο Δέφτερα
τσε νία πανέμορφο εβδημά …..

Α Νιχαού οξόν από το φετζhιάνι , έκει τσε κα μαστόρισα το πάτσιμο τα σαπούνι . Έκει βάνα τον ατςhέ λεβέτα τα μούργα , το σπίρτο , το ύο το άτσι , όα με το μέτσhη σου . Συκχριούκχα , δεναμούκχα τσε λιγοστέγκα ταν ικχάρα , όποτε έκει χρειασκούμενε . Τα κομμάκια
έκει πρέπουντα να μπαήωει χοντρά τσε σκληρά . Ένα από τα κομμάκια έκει έχουντα , το ξύλινε Σταυρέ , πφι νη ‘γκιαει Βάντε από τσι έγκιαει κχαμπαΐχουντε το λεβέτα …
Α Γιωργού τσε α Νικοού , είγκιαει ερέχουντε τσερέ τσε για τον αργαλειέ , γιατσί είγκιαει έχουντε έννοια για τα προίκα πφι άκει να δούνε του σιατέρε σου .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .. Να έχετε νια όμορφο αμέρα τσε με μπόλικο υγεία , το πολυκιμούτερε αγαθέ τον άντρωπο.

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *