ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Δέφτερα  5 του Αγούστου 2019 . Α Τσακωνοπαρέα ..

Ασυνέχεια από το διάλογο «Α άουνα» : του Παπνου Μαρνέρη

 

Γιαννού : Τςhίτα μην ποίερε ταν αρχή τσαι Σάμπα μη τελέψερε….

Γιωργού..αν έσι θέα να οράρε προκοκή , σάκχου φαέ γιομάτοι..

Γιαννού : Τότθε να αλήου το Γιάννη να στρούει  τα Κόρμπα να ποτσούει τα σβάρνα τα  λαιμαριά τσαι όα τα πάρασχα τσαι να μόλει με τα σύνταχα . Α Κόρμπα νάμου με το Κίτσιο νιούμου είνι ποίντα καλέ ζευγάρι ..

Γιωργού : βάλτε νι γκάνα γρότθε  κρίσα παρατάνου τ’αργά …

Εκιού ο  θα μόλερε ; 

Γιαννού : Θα μόλου βρεεε , άκο ο θα μόλου αλλά να , θα αλικογκίσου λιγάτσι να φέρου τσαι τα σιατέρια , α Λενιώ μι ένι κοτζιά μι γουναίκα θα βοηθεί . 

Γιωργού . Ναι βρε όρκο μι από του μεσαμερίου θα μόλει τσαι α δικά μι α Μεταξού να ποίωει κολλεγία … 

Γιαννού : Τσι κολλεγία Γιωργού , κοτζιά μι καρακαηδόνε θα δουλέψωει 

Γιωργού : Εα βρε Γιαννού ,  παλιοσιατέρια είνι , α άουνα ως να ναϊθεί 

ο ‘νι θέα πρεσσά , πρεσσά . 

Γιαννού : Ότσι τσαι να ένι όρπα να βοηθήνει να ντούνει λίγο τα ζώα να μαθαίνωει τσιόα , να φταθούνει λιγάτσι Γιωργού … 

Γιωργού : Άμ θα φταθούνει τα έρμαααα , καταλιακού, σκουρνία θα ναθούνει … 

Γιαννού : ου ‘νι έχουντα ανάτζη … 

Γιωργού : Τα μιτσιούλικα τσι θα σι ποίουμε Γιαννού … 

Γιαννού : Θα σι βάλουμε του σβάρνε , νι είνι αρίκχουντα σα παιγνιδάτσι … να χαρήνει , ο ‘σι θυνηκχουμένα τα δικά νάμου ; 

Γιωργού : Ναι βρε Γιαννού πότε περάκαει οι χρόνου , ο ‘μαει κχαμπαίντα μπίτι από τα σβάρνα … 

Γιαννού: ούτε τα άγανα , ούτε ο μπουχό ούτε ο ήλιε , τσίπτα ο ‘κι κειράζουντα νάμου …. 

Γιωργού : Ο ‘σι αούα μι Γιαννού έσι αούα θα μπαεί  α  άουνα  σε νία ναμέρα τσι έσι αούα ;

Γιαννού: έσι αούα ; Όχι δά , ο ‘νι κιστία νι , μη ψοφαήτσουμε τσαι τα ζώα  ντεεε …

Γιωργού : ότσι ένι Θέου  ο απανούσε , δόξα νάχει το όνουμα σι … 

Γιαννού : ναί ναί Γιωργού με το καλέ τσαι α ούρα κά . 

……………………………………………………..

Γιαννού: Τρίτη μην κάνεις την αρχή, Σαββάτο μην τελειώσεις…

Γιωργού: Αν θέλεις προκοπή να δεις, σακιά στάρι γεμάτα…

Γιαννού: Τότε να πω του Γιάννη να ετοιμάσει την Κόρμπα να φορτώσει τη σβάρνα τη λαιμαριά και όλα τα απαραίτητα και να έρθει πρωί πρωί…Η Κόρμπα μας με τον Κίτσο σας κάνουν καλό ζευγάρι…

Γιωργού: Βάλτε του καμιά χούφτα κριθάρι παραπάνω το βράδυ… Εσύ δεν θα έρθεις;

Γιαννού: Θα έρθω βρεεε, άκου δεν θα έρθω, αλλά να, θα καθυστερήσω λιγάκι να φέρω και τα κορίτσια, η Λενιώ μου είναι κοτζάμ γουναίκα θα βοηθήσει.

Γιωργού: Ναι βρε όρκε μου μετά από το μεσημέρι θα έρθει και η δικιά μου η Μεταξία να κάνουν παρέα…

Γιαννού: Τι παρέα Γιωργού, κοτζάμ καρακαϊδόνες θα δουλέψουν.

Γιωργού: Έλα βρε Γιαννού, κοπελούδες είναι, το αλώνι ως να γίνει δεν θέλει πολλά πολλά.

Γιαννού: Ότι και να είναι να βοηθάνε να χτυπούν λίγο τα ζώα να μαθαίνουν κιόλας, να ψηθούν λιγάκι Γιωργού…

Γιωργού: Αμ θα ψηθούν τα έρμααα, καταλιακού, θα καρβουνιάσουν…

Γιαννού: Δεν έχουν ανάγκη…

Γιωργού: τα μικράκια τι θα τα κάνουμε Γιαννού…

Γιαννού: Θα τα βάλουμε στις σβάρνες, το παίρνουν σαν παιχνιδάκι… να χαρούν, δεν θυμάσαι τα δικά μας;

Γιωργού: Ναι βρε Γιαννού πότε επέρασαν τα χρόνια, δεν κατεβαίναμε καθόλου από τη σβάρνα…

Γιαννού: ούτε τα άγανα, ούτε ο μπουχός,  ούτε ο ήλιος,  τίποτε δεν μας πείραζε…

Γιωργού: Δεν μου λες Γιαννού λες θα βγει το αλώνι σε μια μέρα, τι λες;

Γιαννού: Λες; Όχι δα, δεν το πιστεύω, μη ψοφήσουμε και τα ζώα ντεεε…

Γιωργού: Ότι θέλει ο αποπάνω (ο Θεός) δόξα να ’χει το όνομά του…

Γιαννού: Ναι ναι Γιωργού με το καλό και η ώρα η καλή

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *