ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

————— ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ————-

Δέφτερα 23 τουΣετθέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Μάτη τσαι υζέ #1 : ταρ Ελένη Μάνου ..

—Καώς το λεβέγκη μι, καώς τα φκία μι! Κιά έσα όρκο μι;

—Κιά να έμα μάτη μι, έμα τθο περιβόλι νάμου.

—Τσ’ έσα ποίου όρπα καρδία μι;

—Έμα έχου τατθέ του παππού του Λία ότσι θα ζάου να νι ποίου σύντροϊθία. Μ’έκι έχου πετέ από ταν προάτσιπφέρι να ζάου, κάτσι έκι θέου να μι δενάτσει.

—Κά εμποίτσερε όρκο μι, τον παππού να νι νίνερε, ένι ξέρου πρεσσά να ντι μάιθει. Τσαί τσί ντ’έκι θέου, εντέλει;

—Ααα, έκι θέου να μι δενάτσει τα δεντρικά νάμου, να μι δενάτσει τα σύνορα, δεκαέξε στρέμματα περιβόλι μαθές. Τσαί μ’επέτσε ταν άβα βοά να ν’άρου ένα σουγιαδάτσι να μι δενάτσει πφούρ έμε μπολιάζουντε τα δεντρικά!!!

—Έντανη ένι σπουδαία τέχρα, να νι μάθερε Αλέξαντρε άμα τσαί είνι αζίκουντε οι χέρε ντι θα ντι κχαράχωι όλοι, μον τσαί ό’νι αρέσουντά ντι!!!

—Μ’ένι αρέσουντα τσαί μ’ένι αρέσουντα πρεσσιού. Το άλλιου Σάμπα, ότσι σβαήσου τα μαθήματά μι, θα ζάμε τθο περιβόλι.

—Να ζάρε ‘όρκο μι, να ζάρε, ότσι ένι μαθαίνου ο άντρωπο καλές ένι. Εζού θα κιάσου προζύνι ταν άσικρία να ζυμού τσαί θα φκιάσου το αγακητέ ντι, ένα ταβούτσι με πρότσhουμα!

Με το καλέ να ξημερουθούμε τσαι κα συνταχινά 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

—Καλώς το λεβέντη μου, καλώς το φως μου, πού ήσουν όρκε μου;

—Πού να ήμουν μάνα μου, ήμουν στο περιβόλι μας.

—Τί έκανες εκεί, καρδιά μου;

—Είχα τάξει του παππού του Ηλία ότι θα πάω να του κάνω παρέα. Μου είχε πει από προχθές να πάω, κάτι ήθελε να μου δείξει.

—Καλά έκανες όρκε μου, τον παππού να τον ακούς, ξέρει πολλά να σου μάθει. Και τί σε ήθελε, τελικά;

—Ααα, ήθελε να μου δείξει τα δέντρα μας, να μου δείξει τα σύνορα, δεκάξι στρέμματα περιβόλι μαθές. Και μου είπε την άλλη φορά να πάρω ένα σουγιαδάκι να μου δείξει πως μπολιάζουμε τα δέντρα!!!

—Αυτή είναι σπουδαία τέχνη, να την μάθεις Αλέξανδρε και αν πιάνουν τα χέρια σου θα είσαι περιζήτητος, εκτός και δεν σου αρέσει!!!

—Μου αρέσει και πολύ μάλιστα. Το άλλο Σάββατο, μόλις διαβάσω τα μαθήματά μου, θα πάμε με τον παππού στο περιβόλι.

—Να πας όρκε μου, να πας, ότι μαθαίνει ο άνθρωπος καλό είναι. Εγώ θα πιάσω προζύμι μεθαύριο να ζυμώσω και θα φτιάξω το αγαπημένο σου, ένα ταψάκι με πρότσουμα(τυρόψωμο)…

 

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΡΩΙΝΟ . 

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *