ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα 23 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

…….. Το χωριουδάτσι …….

Με του γουναίτσε να μαζούκχουντε τουρ αργακιναί του γειτονίλε , άβα με τα ρόκα σοι άβα με τα πιςhαματούματα σοι , άβα με τα πρετσίματα σοι  να νιλήνωει για τα του τόπου  . 

Ποίε γάμο θα ναϊθεί , ποίερ εκχαράε για γουναίκα ποίε , ποίε σε ένει έχου κα με ποίε , ποίε εμαούτσε με ποίε , ποίερ ο ‘ νει κα  με ταν υγεία σοι ,το όνειρε πφι οράκαει τσαι ό ‘κει καλέ  , αν έκει καλέ το Κόκκαλε ( α ιςhα ) από το ζωϊφι πφι εθήκαει ………. 

Με τα κότθα να τελαλίζει το  κατόρθουμα σοι άμα τσαι εμπήτσε το αβουγό τσαι τα Μάτη μοι να αλήνει . Αμ τσι έσει αούα καημένα ,  νιε έσει τελαλίζα τσιόα σάματσι εμπήτσερε κάνα  δαμάλι  .. 

Κανία κότθα να έτζει τον απρουτέ τραχανά  τσαι τα Μάτη μοι να φωνηάντει , αλεπού να ντη φάει τσαι α αλεπού να ένει εζού ..

Έγκεινη ένει το χωριουδάτσι πφι ένει αχταρίζου . …. 

έγκεινη ένει το χωριουδάτσι πφι ένει ψαφού … 

έγκεινη είνει το χωριοδάτσι  πφι αφήκα όρεγη τσαι πενήντα χρόνου .

Χωριουδάτσι μοι όμορφο πρεσέ τσαιρέ ντ’ αφήκα

Τελείως διαφορεκικό ντ’ ερέκα σαν εγύρκα 

Ως τσαι τα γρούσα έδαρη  λίγοι νι είνει νιούντε

Ένταει έν’ έχα α εξέλιξη, όλοι νι έμε ορούντε …..

…ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *