ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Δέφτερα 22 τουνΑωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα. 

Για του νέοι #135: του Πάνου Μαρνέρη 

Άγο = άλογο ……………………….Μουάρι = μουλάρι 

Όνε =γαϊδούρι …………………….Αγόμουζα = αλογόμυγα 

Μούζα = μύγα ……………………..Αλικογκίχου = καθυστερώ 

Αλητέ= πάρλα (μιλητό) ………….Αλιοχρά = αγριοαχλαδιά (γκορτσιά )

Αλέσου = αλέθω…………………έρατσhε = αλέτρι … 

Μην αγροήχερε ξεσέουτε το άγο = μην καβαλάς ξεσέλωτο το άλογο

Νιε βαρειοποτσούτσερε τον όνε = το βαρυφόρτωσες το γαϊδούρι 

Ο ‘σι αού μι τσι μούζα τσαι κακό = δεν μου λές τι μύγα και κακό.. 

Αμάν  για το Θεό πλέα με φαήτσε ο αλητέ ντι = 

Αμάν γιατο Θεό δου πιά με έφαγε η πάρλα σου ( το μιλητό σου )

Κάθε μήνα ένι έγκου το μύλε τσαι ένι αλέσου εκατό κιά φαέ 

Κάθε μήνα πάω στον μήλο και αλέθω εκατό κιλά σιτάρι . 

Το μουάρι ένι αντέχουντα , πότσου νι λίγο παρατάνου.. = 

Το μουλάρι αντέχει φόρτωσε το λίγο παραπάνω… 

Τέλειουτσε ο ‘νι Θέου να αλικογκίχου  άμα  μι είνι αντεχουμένοι

Τελείωνε δεν θέλω να καθυστερώ όταν με περιμένουν . 

Έντανη α αλιοχρά ένι  παρία πρώιμο = αυτή η αγριοαχλαδιά έρχεται πρώιμα . (Τα γκόρτσα ωριμάζουν πρώιμα , νωρίς) 

Πότσου το έρατςhε  το μουάρι , το πφράμα τον όνε , αγρόησε το άγο τσαι τσίνει για Παλιόχωρα = φόρτωσε το αλέτρι στο μουλάρι , το σπόρο στο γάϊδαρο , Καβάλα το άλογο και ξεκίνα για Παλιόχωρα …. 

Καλε ξημέρουμα τα Τσακωνοπαρέα τσαι σε όλε το κόσμο . 

Καλό ξημέρωμα στην Τσακωνοπαρέα και σε όλο την κόσμο 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *