ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
Δέφτερα 16 του Απρίλη2018 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
…….Χριστέ Αναστάτθε ……….. .

ΤΣΙ θύνησαι Θεούλη μη , σωρέ είνει μιλιούνι
Κοκιάνει όλοι μαζουτοί για να μ’ αναστατούνει .

Για πόσοι χρόνου ειλικρινά να μου εξυπηρετήτσε
τσε ένα κράτει νια βοά ποτέ ση ο Νιε μπήτσε..

Αποστενούμενα κανία βοά ίγκιαει τα σωϊθικά ση
Το ύο τότθε λιγοστέ από τα κάνουλα ση .

Στρατζίχα απο τα τάσου ση , α βρύση έκει βούα
Με πόνε τσε με δάκρυα ,κχιαούα τα κχιαούα …

βρύση μη ντ’ ένει εφχαριστού για όα πφε θυνήμα
Μα έδαρη έσει μοναχά τσε έγκεινη ένει κρίμα ..

Ντε ‘η δίου όμως τον όγο μη, εζού ο θα ντ’ αφήου
Θε να παρήμα ταχκικά ψιουχρέ ύο να κίου ……
…………………………………………………………….
Τι θύμησες Θεούλη μου , σωρός είναι μιλιούνι
Μου ήρθαν όλες στο μυαλό για να με αναστατώσουν .
Για πόσα χρόνια ειλικρινά μας εξυπηρετούσες
Και διψασμένους συ εμάς ποτέ δεν παρατούσες .
Κουράζονταν καμιά φορά αυτά τα σωθικά της
Το νερό τότε λιγοστό από την κάνουλα της
Εστράγκαγε απ’ τα μέσα της ,σάν νάκλαιγε η βρύση
Με πόνο και με δάκρυα και στάλα με την στάλα .
Βρύση μου σε ευχαριστώ, για όσα εσυ μου θύμησες
Μα τώρα είσαι μόνη σου και τούτο είναι κρίμα .
Σου δίνω όμως το λόγο μου, εγώ δεν θα σ’ αφήσω
Θε νάρχομαι πιο τακτικά κρύο νερό να πίνω……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *