ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Εκοκιάε τσ’Δεφτέρα, κα ναμέρα όα μέρα 

Τσακώνικα έμε μαθέντε, ένι πρέπουντα έμε θέντε .

Κόπιασε  και η Δευτέρα, καλή η μέρα όλη μέρα 

Τσακώνικα μαθαίνουμε, πρέπει και το Θέλουμε .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *