ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………… 

Του Απρίλη 2019 .  Α Τσακωνοπαρέα 

Αίσωπο #43  : Διαστσευή : Του Πάνου Μαρνέρη ……. 

…………. Ο Διογένη τσαι ο Καράφλα ………….

Ο Διογένη άμα τσαι κάκοιε μαϊτθοτσούφαλε (καραφλέ) νι περιπαιζάτσε  νιε απαντήτσε :

Εζού ο θα ντι παιριπαιζάτσου , Θεό να φυάτθει , αλλά θα παινέψου  του τςhίχε ντι πφι  απαλλάχταει από νία ετσιτάπα τσιουφά … 

—————————————————-

……………Οι Τςhουάδε τσαι ο Δία …………… 

Οι Τσhουάδε ίγκιαει ποίντε παράπονα τθο Δία τσαι ίγκιαει αούντε : 

Ενεί έμε αδιτσητά Δεντρικά . Τσαι αν εθυτρούκαμε τσι ; Αφού να μου είνι ρημάζουντα το κόψιμο , πλέκιεριου από όα τα άβα δεντρικά . 

Ο Δία τότθε σε απογήτθε : Εμού από μοναχοί νιούμου νιε κατανέγκατε έγκεινη διότσι έτθε πρεσιού χρήσιμοι του μαρατζοί τσαι του χωρόγοι . 

Άμα ού ‘γκιαει χρειασκουμένοι  νιούμου , ο ‘κι θα νι μου πελετσίνωει . 

Διδαχη : Κχάμποσοι αν τσαι είνι φερίκχουντε το κακό τάνου σου οι ιίδοι , σε ένι φταίου ο Θεό τσαι σι είνι βάντε μαζύ σι  ……. 

Με το Θεό μη σι βάνερε , για όκοιε κατατζία , 

Γιατσί ένι ασέβεια , ένι τσαι αμαρκία … 

……… ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ ……….. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………….

——————————————————

……….Ο Διογένης και ο φαλακρός …………. 

Ο Διογένης όταν κάποιος φαλακρός τον ειρωνεύτηκε του απάντησε : 

Εγώ δεν θα σε ειρωνευτώ , Θεός φυλλάξει , αλλά θα επαινέσω τις τρίχες που απαλλάχθηκαν από ένα τέτοιο κεφάλι . 

 ————————————- 

………….Οι Βελανιδιές και ο Δίας ………. 

Οι Βελανιδιές έκαναν παράπονα στον Δία λέγοντας : Εμείς είμαστε αδικημένα δέντρα . Και αν φυτρώσαμε τι ; Αφού μας ρημάζουν στο κόψιμο περισσότερο από όλα τα άλλα δέντρα . 

Ο  Δίας τότε απήντησε : Εσείς από μόνες σας το καταφέρατε συτό διότι είστε πολύ χρήσιμες στους μαραγκούς και στους γεωργούς … 

Άμα δεν σας χρειάζονταν  δεν θα σας έκοβαν ….

Διδαχή : Μερικοί αν και φέρνουν το κακό επάνω τους οι ίδιοι τους φταίει ο Θεός και τα βάζουν μαζύ του …. 

Με το Θεό να μην τα βάζεις ,  για όποια κατάντια   

Γιατί είναι ασέβεια  , είναι και αμαρτία ….. 

…..ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΓΕΙΑ …….

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *