ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………

Δέφτερα 7 του Γενάρη 2019 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο :Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από το Πάνο Μαρνέρη : Αίσωπο # 26 

Ένα πονηρέ άτςhωπο εβαλήτσε στοίχημα με κάποιε άλλε.   Ο πονηρέ  έκει θα   αποδενάτσει  τον άλλε ότσι το μαντείε των  Δελφών  έκει αούντα ψευκίλε .  Ορίστε α αμέρα πφι έκει θα μπάλει τα φόρα τσαι έκει θα αποδενάτσει του ψευκίλε του μαντείου .  Ταν αμέρα έτανη λοιπόν κιάτσε ένα σπουργίτα νιε βαλήτσε  τα χέρα σι , νιε εμπέε με ένα ιίδε  εζάτσε το ιερέ , εστάτθε ατζά  από του κιστοί τσαι αρχινήε  να  ρωτήνει . Έγκεινη πφι ένει ίκχου του χέρε μοι  ένει ανασαίντα ή´ ένει άψυχο ;  Άμα τσαι κάποιε νι έκει αού ότσι έκει ανασαίντα  έκει θα λαιμοπρίτσει το σπουργίτα για να αποδενάτσει τα ψευκία . Άμα νι έκει αού ότσι έκει άψυχο άκει να μπάλει το μπέτσιμο τσαι να νι αφεί να φύτσει , έτρου πάλι έκει θα νι μπάλει ψεύτα .  Ο Θεό όμως νι άτζε χαμπάρι τσι έκει έχου τον εμαλέ σι τσαι νι επέτσε : 

Έγκεινη πφι έσει  ίκχου , ένει τα χέρα ντι ( ένει εξαρτηκχούμενε από σ’ετίου )  άμα θα ένει ζωντανέ ή´ άψυχο ….

 Ο μύθο ένει Θέου να αλεί ότσι :  ο’σει πορού να ξεγειάρε το Θεό 

με τσίπτα τσαι με όκοιε δήποτε τρόπο ..

Καλε ξημέρουμα . Με υγεία .. ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….  

———————————————————————

Ένας πονηρός άντρας έβαλε στοίχημα με κάποιον άλλον . Ο πονηρός θα αποδείκνυε  στον άλλον ότι το μαντείο των δελφών έλεγε ψέμματα . Ορίστηκε η ημέρα που θα τα έβγαζε στην φόρα και θα αποδείκνυε τις ψευτιές του μαντείου . Την ημέρα εκείνη λοιπόν έπιασε ένα σπουργίτι τον έβαλε στα χέρια του τον σκέπασε με ένα ρούχο επήγε στο ιερό , στάθηκε  μπροστά από τους πιστούς και άρχιζε να  ρωτάει . – Αυτό που κρατάω στα χέρια μου ανασαίνει ή´ είναι άψυχο ; Αν κάποιος του έλεγε ότι ανασαίνει θα  έπνιγε  τον σπουργίτι για να αποδείξει το ψέμμα , αν του έλεγαν πως είναι άψυχο θα τον ξεσκέπαζε και θα τον άφηνε να φύγει , έτσι και πάλι θα αποδείκνυε το ψέμμα . Ο Θεός όμως κατάλαβε την σκέψη του  και του είπε : Αυτό που έχεις στα χέρια σου εξαρτάται από σένα αν θα είναι ζωντανό ή´ άψυχο ..  Ομύθος μας λέει πως ο Θεος δεν ξεγελιέται με κανέναν τρόπο και με τίποτα……  

Καλό ξημέρωμα . Με υγεία …. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *