ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Δέφτερα  6 του ΓΕΝΑΡΗ 2020. Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ.

                            ……..Τα Φώτα: ταρ Ελένη Μάνου……

Ταν παραμονά τα Φώτα έμε αζίκχουντε από τον άγιε τον ατσhιέ αγιασμό τσαί ανήμερα το μιτσή. Με το μιτσή αγιασμό έμε αγιάζουντε αποτσί ξαπολεί ο άγιε, ταν τσέα, ταν κατούνα, τα ζώα τα τσελή, το κοτοτσέλι, του χούρε, βουκιάχουντε ένα καϊδούλι από ελία τθον αγιασμό. Μετά το αγίασμα τουρ υβάτου, τα γιορτά τα Φώτα α θάασσα ένι γαλινέγγα τσαί οι ναυτιτσοί είνι αρχινίντουντε τα ταξίιδα σου. Τθαν τσέα έμε ίκχουντε αγιασμό από τον ατσhιέ. Ν’έμε βάντε σ’ ένα γυαλούλι τσαί ν’έμε φυάτουντε τθα εικονίσματα, δίπα τθο καγκήλι. Ν’έμε έχουντε για γιατρικό, για τθου ψιλοί, για τθον πόνε, ντουν έμε κιστίντε ότσι ναμ’εψιλιάνι νή άγκαει νάμου τα ξωκικά, τα λουλά. Τθον Αγιελίδη ήγκιαει βάντε αγιασμό τσαί τθο καγκήλι. Τον παπά πφη αποτσί ξαπολεί ο άγιε ένι περού τσαί ένι αγιάζου του τσέλε, ν’ένι συνοδέγγουντα ένα καμπζιούλι, πφη ένι κουβαούντα το μπρακάτσι με τον αγιασμό, οπά τάσου τθο μπρακάτσι έμε ξεζίχουντε λίγα τσέρματα για θίλεμα του παπά τσαί του καμπζίου. Έμε κίντε από τον αγιασμό τσαί έμε προσέχουντε να μη φκύσουμε μπρού να φάμε, γιατσί έμε φκύζουντε τον αγιασμό, ένι αμαρκία. Οι γουναίτσε σάμερε είνι ανεμούκχουντε τα σποΐα από τα φωτογωνία τάτσου αλάργα από του τσέλε σου, ούνι κχοντούκχουντέ νι έντανη τα σποΐα, γιατσί ένι μαγαζιστά από του σhκαλιτσοί. 

Καλέ ξημέρουμα τσαί του χρόνου με υγεία…

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…

Την παραμονή των Φώτων παίρνουμε από την εκκλησία το μεγάλο αγιασμό και ανήμερα το μικρό. Με το μικρό αγιασμό αγιάζουμε, αφού σχολάσει η εκκλησία, το σπίτι, το κοπάδι, τα ζώα του σπιτιού, το κοτέτσι, τα χωράφια, βουτώντας ένα κλαδάκι ελιάς στον αγιασμό. Μετά το αγίασμα των νερών, τη γιορτή των Φώτων, γαληνεύει η θάλασσα και οι ναυτικοί αρχίζουν τα ταξίδια τους. Στο σπίτι κρατάμε αγιασμό από τον μεγάλο. Τον βάζουμε σε μπουκαλάκι και τον φυλάμε στο εικονοστάσι, δίπλα στο καντήλι. Τον έχουμε για φάρμακο, για τα μάτια, για τον πόνο, όταν πιστεύουμε ότι μας μάτιασαν ή μας πήραν τα δαιμόνια, τα λουλά (όπως τα λέμε στην Τσακωνιά, ή επί το ορθότερον μία από τις ονομασίες τους). Στο Λεωνίδιο βάζουν αγιασμό και στο καντήλι. Τον παπά, που αφού σχολάσει η εκκλησία περνά και αγιάζει τα σπίτια, τον συνοδεύει ένα παιδάκι, που κουβαλάει το μπρακάκι, (ένα μπρούτζινο τεστάκι με χερούλι) με τον αγιασμό, εκεί μέσα στο μπρακάκι ρίχνουμε λίγα κέρματα για φιλοδώρημα του παπά και του παιδιού. Πίνομε από τον αγιασμό και προσέχομε να μην φτύσομε πριν φάμε, γιατί φτύνουμε τον αγιασμό, είναι αμαρτία. Οι γυναίκες σήμερα πετούν την στάχτη από τη φωτογωνιά έξω μακριά από τα σπίτια τους, δεν κρατάνε αυτή τη στάχτη, γιατί την έχουν μαγαρίσει οι καλικάντζαροι.

Καλό ξημέρωμα τσαί του χρόνου με υγεία…

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *