ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Δέφτερα 6 ΤΟΥ ΑΓΟΥΣΤΟΥ 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

Κα Δέφτερα = καλή Δευτέρα 

Κα εβδημά = καλή εβδομάδα 

Α ούρα α κα = η ώρα η καλή 

Καλέ μήνα = καλό μήνα 

Καλέ καουτσαίρι = καλό καλοκαίρι 

Καλέ χεινόπωρε = καλό φθινόπωρο 

Καλέ χειμωνικό = καλό χειμώνα 

Κα Ανοιξη = καλή Άνοιξη . 

Το καλέ να ζάρε = στο καλό να πας 

Με το καλέ να μόλερε = με το καλό να έλθεις 

Έτζε το καλέ = πήγαινε στο καλό 

Καου ρ εκοκιάερε = καλώς εκόπιασες 

 

Καού τσαι εκοκιάατε , τα γρούσα να νιλήτε 

Όλοι θε να νι μάθετε άμα τσαι προσπαθείτε …. 

Καλώς και εκοπιάσατε την γλώσσα να μιλήστε 

Όλοι θε να την  μάθετε άμα το προσπαθείστε. 

Καλε ξημέρουμα . Με υγεία . 

……… .ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *