ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
5 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2018 Τσακωνοπαρέα μη ..
ΤΣΙ ΕΤΘΕ ΠΟΙΝΤΕ . Του Πάνου Μαρνέρη

Κα Δέφτερα τσε κα εβδημά . .

Βρε καμπτζία τσι έτθε ποίντε . Ενεί ; ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ έμε ΝΙΟΥΝΤΕ
Γιατσι ένει α γρούσσα νάμου , ΕΜΕ θέντε ΕΜΕ πορούντε ..

Ενεί ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ έμε μαθέντε
Ένει α δικά νάμου γρούσσα , κα να ‘η μάθουμε έμε θέντε …

Τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ενεί , Θιλενάδε τσε σιατέρε
Θα ση μάθουμε όλοι κα , απο το Τερέ ως πέρε !!!
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΥΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………
——————————————————————
Βρε παιδιά τι κάνετε ; Εμείς ; ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ μιλούμε
Γιατι είναι η γλώσσα μας , το θέλουμε και το μπορούμε ..

Εμείς ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ μαθαίνουμε
Είναι η δικιά μας γλώσσα , καλά να τά μάθουμε θέλουμε .

Τα Τσακώνικα εμείς φιλενάδες και κορίτσια
Θα τα μάθουμε καλα , απο τον ΤΥΡΟ ΩΣ ΠΕΡΑ ….
ΚΑΛΟ ΗΜΕΡΩΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *