ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
ΔΕΦΤΕΡΑ 4 του Δετσέβρη 2017 Τσακωνοπαρέα μη .

Το τέλη τα ιστορία νάμου τσε α αρχή τα τσαινουρτσία εβδημά . Κα νάμου εβδημά λοιπόν .

Ταν άβα βοά α γίδα ντη εφαήτσε τα κορφά απο το Δεντρικούλι .
Όλιου τσε κάτσι έκει θα ερέσει για να ταράτςει τσε να ανακατούει τα ησυχία τα γειτονία .
Μπρί θα οράρε το γείτονα τζε ύστερα τον ήλιε : . Έντενη έκει ο όγο πφι έκει κχοντουκχουνένα δεητά α γειτονία ,
Σάμερε α γειτονία ο ‘νει το ιίδε . Ένει ξεθωριαστά ένει αφιλόξενε .
Ο ‘νει εγκάρδιε τσε σhονιστά όπφου του παλαιοί χρόνου .
Ε άνει οι τσαιροί , άνει τσε οι γειτονίλε , όπφου τσε όα τα άβα .
Μακάρι , ας έμαει ο ορούντε τον ήλιε μπρι τσε το γείτονα ύστερα , αλλά ο ‘με ορούντε το γείτονα μπίτι για μπίτι …….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ΤΣΕ ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ..
……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *