ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….

 Δέφτερα 31 του Δετσέμπρη 2018….

Τα κάλαντα τ’ ΑΓΙΕ Βασίλη με τα μιτσιούλικα 

Πρώτε του μήνα τσαι πρωτοχρονία 

Ψεά μι δεντρικολιβανία 

Τσαι κα —τσαι κα πρώτε του χρόνου 

Άγιε με —  Άγιε με τουρ  Άγιοι θρόνου

——————

Πρωτομπαήτσε ο Χριστέ 

Πνευμακικό τσαι αγιαστέ

Τά γης — τά γης για να τςhαχίτσει

Ένει για να — να ναμού καοκαρδίσει 

Άγιε Βασίλη ένει παρίου 

Καούϊδα να μου ένει δίου 

Από — από τα Τσαισαρία 

Εκιού έσει αρχό— έσει αρχόγκισα τσυρία 

Έν’ ίκχου εικόνα τσαι χαρκί

Άγιε Βασίλη δωρηκή 

Χαρκί — χαρκί τσαι κααμάρι 

Οράτε μι — μι το παλληκάρι 

Τό κααμάρι έκει γράφουντα 

Τσαι μπίτι ο ‘ κει πάφουντα 

Γράφου — γράφουντα το κογκύλι 

Άγιε να — Άγιε νάμου τσυρ Βασίλη 

…………….

Πρώτη του μήνα και πρωτοχρονιά Ψηλή μου δεντολιβανιά 

Και αρχή πρώτη του χρόνου Εκκλησιά  με τους Άγιους θρόνους .

 Επρωτοβγήκε ο Χριστός , Αγιος και πνευματικός 

Στην γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει 

Άγιος Βασίλης έρχεται , καλούδια όλους μας μας δίνει 

Από την Καισαρία εσύ είσαι αρχόντισα κυρία 

Βαστάει εικόνα και χαρτί , ο Άγιος Βασίλης δωρητής 

Χαρτί και καλαμάρι δέστε με το παλληκάρι 

Το καλαμάρι έγραφε καθόλου δεν σταμάταγε 

Έγραφε το κοντύλι Άγιε μας καλε Βασίλη 

Θίλενάδε τσα θίλοι κα πρωτοχρονία  τσαι καλε χρόνε . 

Ευτιχιστέ το 2019 ….ότσι έτθε επιθυμούντε… 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *