ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Δέφτερα 30 του Αωνάρη  2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

Το Αμόγητε = το Αμολόγητο . 

Βού έσει ; κλαίς ;

Μα γιατσί ; Τσι επαθήτσερε ; = γιατί ; Τι έπαθες ;

Εζού τσίπτα = εγώ τίποτα 

Αφού τσίπτα ο παθήτσερε  γιατσί έσει βού ; 

Αφού τίποτα δεν έπαθες  γιατί κλαίς ; 

Εκιού κια έσει ζού ; Εσύ που ζείς ;

Κια ένει ζού,  όρεγη δίπα ντοι ένει , μπα σε καλέ ντοι … 

που ζω εδώ δίπλα σου είμαι μπα σε καλό σου ..

Έσει ; Τόσιου κακό ενάτθε μαθές !

Είσαι τόσο κακό έγινε  μαθέ ( για να μάθεις ) 

Έγκεινη το κακό ο ‘νει αμογηκχούμενε …

Αυτό το κακό δεν μολογιέται …. 

Γιάγκεινη ένει χωλήου τσαι ένει σεκλεκισκούμενε για όλοι έτεοι 

του ψιούχε πφι εχάτθαει , τουρ αντροίποι πφι εδάκαει ζωντανοί =

Γι’ αυτό  χωλιαίνω και σεκλετίζωμε , για όλες τις ψυχές 

που εχάθηκαν ,τους ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί .

Οι αντροίπο μαρτυρήκαει , σκούρμο  όλοι ενάτθαει

Το Μάτι επφατζικούτθαει τσαι ζωντανοί εδάκαει = 

Οι ανθρώποι εμαρτύρησαν κάρβουνο όλοι έγιναν 

Στό Μάτι  εγκλωβίστηκαν και ζωντανοί εκάηκαν ….

Τσι να αλήου τσαι τσι να αμογήου …= τι να πω και τι να μολογήσω …  

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *