ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Δέφτερα 30  του Απρίλη2018. Τσακωνοπαρέα μοι . 

Χριστέ Αναστάτθε = Χριστός Ανέστη .

Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ με του νέοι …. 

Η Τσακωνοπαρέα με τους νέους ……

Ο ‘σει κιούφου ( αρσενικό ) = δεν κοιμάσαι 

Ο ‘σει κιούφα ( θηλυκό ) = δεν κοιμάσαι 

Ο ‘σει κιούφουντα (ουδέτερο ) = δεν κοιμάσαι 

Θα ζάρε για ύπρε ; = θα πάς για ύπνο ; 

Ο ‘νει έγκου = δεν πάω 

Ένει έγκου = πάω 

Θα ζάου = θα πάω 

Ο ‘νει πορού να κχοντού τούρ  εψιλοί μη ανοιτθοί 

Δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά .

 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ =Ανάσταση στη γλώσσα μας 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

……. ….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *