ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα 3 του .Ιούνη 2019. ΑΤσακωνοπαρέα .

Για του νέοι #122 : Του Πάνου Μαρνέρη . 

 

Κούϊθε = κούφιος …………Κουφόβραση = αποπνιχτική ζέστη 

Κοψόημερε  = κοψόημερο ……..Κράκα = κλειδί 

Κουφότσαιρε = καιρός με δίχως ορατότητα 

Έγκεινη το κάρυ ένι κούϊθε = αυτό το καρύδι είναι κούφιο 

Νι ένι τςhίντου έντενη τον άντρωπο ο ’νι  έχου τσίπτα 

τάσου σι , ένι κούϊθε (μεταφορικό) = τον λυπάμαι αυτόν  τον  άνθρωπο  δεν έχει τίποτα μέσα του ,είναι κούφιος . 

Ο ‘τθε αούντε μι τσι κουφόβραση ένι έντανη ;= 

Δεν μου λέτε τι αποπνιχτική ζέστη είναι αυτή ; 

Βρε ταν απότσια έμε τσαι ο ιδρούτα ένι έγκου ποταμό ααα 

ο’νι υποφερκχούμενε  έντενη ο τσαιρέ = βρέ στον ήσκιο καθόμαστε και ο ιδρώτας πάει ποτάμι , ααα δεν υποφέρεται  αυτός  ο καιρός . 

Έα ογή βρε κοψόημερε τσι νιε μποίτσερε τα κράκα ; = έλα εδώ βρε κοψόημερο τι το έκανες το κλειδί ; 

Ο ‘τθε αούντε μι τσι κουφότσαιρε ένι έντενη ; Βρε ό’σι ορού το σhούκχο ντι = δεν μου λέτε  τι σκοταδόκαιρος είναι αυτός ; Βρε δεν βλέπεις την μύτη σου . 

Ό ‘νι σούντα πφι ένι κουφότσαιρε ένι ποία τσαι αναθεμακιστά κουφόβραση ο ‘σι έχου κια να σταθείρε =Δεν φτάνει που είναι σκοταδόκαιρος κάνει και αναθεματισμένη αποπνιχτική ζέστη  δεν έχεις που να καθήσεις … 

Καλέ ξημέρουμα , αγάκη σε όλε το κόσμο ..

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *