ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Δέφτερα 3 του Σετθέμπρη 2018. Τσακωνοπαρέα μοι . 

Το τσύμα , ο βράχο τσαι α γρούσσα # 1 . Του Πάνου Μαρνέρη . 

 

Μουντέ  κάτσι εφαινούμενε , απ’ ταν ατζά στερία 

Παρείντα εδενάχουντα , ογή ατζά μερία . 

Α Θάασσα ανάστατε , το τσύμα ανταριάε 

Τσαι από το βράχο ογή ατζά , πέρασμα εκχαράε .

Βράχο λίγο για μέριατσε , τάσου ντοι μη περάου

Ντι ξεςhιντού ολάτσερε , τα σωϊθικα ντοι φάου .

Κόκιασε τσύμα κόκιασε εζού όρεγη θ’ αραμάου . 

Το πόστο μοι το τόπο μοι εζού θα σι κιμάου..

Τότθε το τσύμα αγριευτέ εντούτσε ξαναντούτσε ,

μα ο βράχο όρπα ατάραχο , το τσύμα ετριτούτσε … 

Θιλενάδε τσαι θίλοι καλε ξημέρουμα τσαι με υγεία ….

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Μουντό κάτι να  φαίνεται , στην απέναντι στεριά 

Δείχνει ωσάν να έρχεται σε τούτη τη μεριά 

Η θάλασσα είναι ανάστατη , το κύμα ανταριεύει 

του βράχου σε τούτη τη μεριά ,πέρασμα του γυρεύει .

Βράχο λίγο για μέριασε , μέσα σου μη περάσω ,

σε ξεριζώσω ολόκληρο , τα σωθικά σου φάω 

Κόπιασε κύμα κόπιασε , εγώ εδώ θα μείνω 

Το πόστο μου το τόπο μου εγώ θα τα τιμήσω . 

Τότε το κύμα αγριεμένο , κτύπησε ξανακτύπησε 

Μα ο βραπχος έκει ατάραχος , το κύμα τότε τρίτωσε .

ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ  ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *