ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Πρεσοί βολέ εκχαρά από τα Τσακωνοπαρέα να τσοινοποιεί διάφορα βιντεάτζα . Έγκεινη το βιντεάτσι έτθε υποχρεουτοί να νι Τσοινοποιήετε . Ευχαριστού νιούμου όλοι . 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

ΔΕΦΤΕΡΑ 29 του Οχτώμπρη 2018 .. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . 

Κα Δέφτερα τσαι κα εβδημά … 

Τσι να πρωτοαλήου , από κια να τσινήου τσαι κια να σταμακίσου. 

Ό ‘νει έχου όγια για να δενάτσου το πόσιου τέλεια επεραήαμε τθα 

Γαστένιτσα …. θα τσινήου από το να  συγχαρού , εζού  όα α Τσακωνοπαρέα τσαι ο αϊθή  σύλλογο με το χορευκικό σοι Απόλλωνα  , όλοι , μα όλοι του Γαστενιτσιώτοι για ταν όμορφο νιούμου γιορτά . Το ποιό όμορφο τσαι καθαρέ χωριουδάτσι τα Ελλάδα  . Μπράβο τσαι πρεσσά συγχαρητήρια .. Έκει κιμή  νάμου να μόλουμε τα Γαστένιτσα  να τραγουδίουμε , να χορέψουμε τσαι να παρουσιάσουμε  Τσακώνικα   Σκετσάτζα για να στιουθεί α προσπάϊθα τθο  να αναστάνουμε τα γρούσα νάμου . 

Τα ποιό σhονιστά τσαι αληιθινά ( Ευχαριστούντε )τθο σύλλογο τα Γαστένιτσα . Α φιλοξενία νιούμου άκιατθε . Όλοι μα όλοι περαήαμε τέλεια τσαι να μου εφαγκήστε σάματσι έμαει τα τσέα νάμου . Απλέρουτε  τσαι άκιατθε , το τάσου από τα καρδία νιούμου καοσώρισμα .. .

 Ένα  ατσhέ τσαι τεράστιε : ….Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ν Τ Ε ….

Θα ευχαριστήου ιδιαίτερα τα τσυρά τσαι αρχόγκισα Γαστενιώτση 

Βγενού Χαρμαντά τσαι τον κολλέγα άρχοντα Γαστενιώτα

  Σωκήρη Στενιώτα . 

 ……..Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ν Τ Ε        Π Α Σ Ι Ο Υ …….από 

     τουρ αιθηνοπατριώτε νιούμου Τσάκωνε Τεριώτοι …

Καλε ξημέρουμα τθου Τσάκωνε τσαι σε όλε το κόσμο 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

…………………………………………………….. 

Τι να πρωτοπώ , από που να αρχίσω  και πού να σταματήσω . 

Δεν έχω λόγια για να δείξω και να εκφράσω  το πόσο τέλεια  περάσαμε στην Καστάνιτσα . Θα ξεκινήσω με το να  συγχαρώ , εγώ όλη η Τσακωνοπαρέα και ο αδελφικός σύλλογος ,με το χορευτικό του,Απόλλων , όλους μα όλους τους Καστανιτσιώτες για την όμορφη σας γιορτή . Το ποιό όμορφο και καθαρό ορεινό χωριό της  Ελλάδας …Μπράβο και πολλά συγχαρητήρια . Ήταν τιμή μας να έρθουμε στην Καστάνιτσα , να τραγουδήσουμε , να χορέψουμε και να παρουσιάσουμε Τσακώνικα Σκετσάκια  για να στυλωθεί  η προσπάθεια που κάνουμε στο να  αναστήσουμε την γλώσσα μας .. 

Τα ποιο θερμά και ειλικρινή  (ευχαριστούμε ) στο σύλλογο της 

Καστάνιτσας . Η φιλοξενία σας άπιαστη . Όλοι μα όλοι περάσαμε τέλεια και μας φάνηκε πως είμαστε στο σπίτι μας . Απλήρωτο και άπιαστο το μέσα από την καρδιά σας καλοσώρισμα . 

Ένα μεγάλο και τεράστιο  :….. Ε ΥΧ Α Ρ Σ Τ Ο Υ Μ Ε …..

Θα ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρά και αρχόντισα της Καστάνιτσας 

Κα Ευγενία ( Τζαίνη ) Χαρμαντά  και τον φίλο άρχοντα Καστανιτσιώτη 

Σωτήρη Στενιώτη : 

………… Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε   Π Ο Λ Υ ………….από

Τους αδελφούς σας Πατριώτες Τσάκωνες Τυριώτες …..

Καλό ξημέρωμα στους Τσάκωνες και σε όλο τον κόσμο . 

………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *