ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Δέφτερα 29 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Τσακώνιτσοι παροιμίε#2 ταρ Ελένη Μάνου 

Στερνέ/στερνά/στερνέ= ύστερος/η/ο, τελευταίος/α/ο

Χατέ/χατά/χατέ= χαμένος/η/ο και χαλασμένος/η/ο

Όκια=όπου……….. όρπα και οπά= εκεί………….

Θιού= φιλάω…….. να θιλήου= να φιλήσω………

Άριτσε= παίρνε…………. ένι φχαριστού= ευχαριστώ……..

Θα γύρου=θα γυρίσω…… θα γύρωι= θα γυρίσουν………..

Στερνέ μι λογισμό, να ντ’έμα έχου μπρού.

Στερνή μου σκέψη, να σε είχα πρώτα.

Άστσεφτε ο νου, χατέ ο κόπο.

Άσκεφτος ο νους, χαμένος κόπος.

Όκια οι πρεσσοί, όρπα τσαί ο κειρασμό.

Όπου οι πολλοί, εκεί και ο πειρασμός.

Ούγοιε ένι θέου να θιλεί, ένι ερέχου το μάγουλε.

Όποιος θέλει να φιλήσει, βρίσκει το μάγουλο.

Ευτσή γονία άριτσε τσαί έχεια μη κουνήντερε.

Ευχή γονιού παίρνε και πλούτη μη ζητάς.

Ο όγο ντι μ’ένι φχαριστού τσαί το σhομό ντι φάε νι.

Ο λόγος σου με ευχαριστεί και το φαί σου φάε το.

Ο κάλκικο παρά τσαί ο ψεύκικο όγο τθο νοικοτσούρη θα γύρωι.

Ο κάλπικος παράς και ο ψεύτικος λόγος στο νοικοκύρη θα γυρίσουν.

Με το καλέ να ξημερουθούμε ταχία, υγεία σε όλε τον κόσμο.

……………………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *