ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

—————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————— 

Δέφτερα 28 του Γενάρη 2019 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ  

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο . Αίσωπο # 30 . 

Νιά βοά ένα λιοντάρι έκει μπαητέ περίπατε  με ένα άτσhωπο . 

Ο κάθε ένα από του δύου σου έκει αού παινεψιάρικα όγια για τόν εαυτέ σι . 

Οπά πφι ίγκιαει έγκουντε ανταμούκαει νία μαρμάρινε  πάκα πφι έκει δενάχα ένα άτσhωπο να πρίντει  ένα λιοντάρι .  Τότθε ο άτσhωπο εγιουρήε προς τα μερία του λιονταρίου τσαι νι επέτσε : Ορούντα έσει πόσιου καλλιτέροι έμε από σεμού .  Το λιοντάρι χαμογιάτσε τσαι απογήτθε . Άμα τα λιοντάρια ίγκιαει νιουρίζουντα να φκειάξωει αγάλματα τότθε άκει να οράρε ως πόσα λιοντάρια άκει να πρίντωει ατσhοίποι  …….. 

Από το μύθο έμε μαθέντε ότσι : Πρεσσοί αντροίποι είνει ποίντε του γενναίοι τσαι τα παλληκάρια αλλά τα πράμματα άβα είνει δενάχουντα .

……….Το κάργα να μη ποίνερε , άφε του παινεψίλε 

      Τα έταοι πφι εμπήκα εζού  τσαι ετσιτάπα αηδίλε……… 

Καλε ξημέρουμα νιλήνετε τα γρούσα νάμου…

  ……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Μιά φορά ένα λιοντάρι βγήκε βόλτα με έναν άντρα .

Ο κάθε ένας από τους δυό έλεγε παινέματα για τον εαυτό του . Εκεί που περπατούσαν αντάμωσαν μία μαρμάρινη πλάκα που έδειχνε έναν άντρα να πνίγει ένα λιοντάρι . Τότε ο άντρας εγύρισε προς την μερία του λιονταριού και είπε . Βλέπεις πόσο καλλίτεροι είμαστε από εσάς . Το λιοντάρι χαμογέλασε και απήντησε . Εάν τα λιοντάρια είξεραν να φτιάξουν αγάλματα τότε θα έβλεπες πόσα λιοντάρια θα έπνιγαν άντρες . 

Από τον μύθο μαθαίνουμε ότι :  πολλοί ανθρώποι κάνουν τους γενναίους και τα παλληκάρια αλλά τα πράγματα άλλα δείχνουν …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *