ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα 27 του Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

 Σάμερε έκει νία όμορφο αμέρα για το Τερέ .Σάμερε το Τερέ εδρανήαει μιτσοί  τσαι ατσhοί . Ετσινήκαει από το θεατράτσι τσαι τελειούκαει το θεατράτσι . Νιε  οργανούτσε ο Δηνήτρη ο Λαλουδάτση με το Γιώργο Αλεξάντρου . Συγχαρητήρια τσαι του δύου . Επίσης πρεσά συγχαρητήρια τσαι τουρ αθλητέ . Έντανη α αμέρα λοιπόν ένει ανήκα  τθο τόπο νάμου με ταν ονουμασία ΤYROS RUN  το οποίε με τα σειρά σοι  αφιερούτθε τθα μνήμη του κακμπτζίου μη . Τα μνήμη του υζού μη πφι εφύτζε από τα ζωή 26 του Σετθέμπρη 1999. Ένει αμογού ότσι με ένει λειπεφτέ πρεσιού τσαι τθα  μνήμη ση ο Δηνήτρη με το Γιώργο μ’ εμπήκαει έγκεινη το δώρε τσαι με   με εκιμήκαει ,   με το να νη  αφιερούνει τθο Γιώργο μη,  αφού Νιε ονομακίαει τσαι εβαλήκαει  το όνουμα ση .{ GEORGE MARNERIS . }Ευχαριστού πρεσιού . Συγκινητέ σάμερε λοιπόν  κατσάκα τθο καφε λιμάνι να  οράου τσαι να καμαρού τουρ αθληταί  . Κάποιε με επλησιάε τσαι με επέτσε . Πάνο εχάτσερε τον υζέ ντη τσαί ένει κρίμα ατσhέ αλλά για Όρα ,  για ξείκα πόσα καμπτζία ντη είνει αγαπούντα τσαι είνει δρανήντουντα τθο όνουμά ση ; Ο νει γκιστίου ότσι νιε απαντήκα . Θα νη απαντίου έδαρη …..Πρεσσά …….. αλλά τσαι πάλι με λείπου …..

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Σήμερα ήταν μία όμορφη μέρα στον Τυρό . Σήμερα στον Τυρό ελτρεξαν μικροί και μεγάλοι . Ξεκίνησαν από το Θεατράκι και τερμάτισαν στο ΥεΤράκι .  Η οργάνωση έγινε από τον Δημήτρη Λαλουδάκη και τον Γιώργο Αλεξάντρου . Συγχαρητήρια και στούς δυό . Επίσης πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές . Αυτή η ημέρα λοιπόν ανήκει στον τόπο μας με την ονομασία TYROS RUN το οποίο με την σειρά του αφιερώθηκε στην μνήμη  του γυιού μου. Στην μνήμη του γυιού μου που έφυγε από την ζωή 26 Σεπτεμβρίου το 1999. Ομολογώ πως μου λείπει πολύ και  στην μνήμη του  ο Δημήτρης με το Γιώργο μου έκαναν αυτό το δώρο  και με  ετίμησαν με το να το αφιερώσουν στον Γιώργο μου αφού το πνόμασαν και έβαλαν το όνομα του ( GEORGE MARNERIS ) Ευχαριστώ  πολύ .Συγκινημένος  σήμερα λοιπόν κάθησα στο Καφέ λιμάνι να δω και να καμαρώνω τους αθλητάς . Κάποιος με πλησίασε και μου είπε . Πάνο έχασες το παιδί σου και είναι κρίμα μεγάλο αλλά για κείτα  πόσα παιδιά σ’ αγαπούν και τρέχουν στο όνομα του ;; . Δεν νομίζω πως   του απάντησα  ,απαντάω τώρα .

Πολλά αλλά και πάλι μου λείπει …… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *