ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Δέφτερα 27 του Αμάη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα .

Αίσωπο # 52  : Ο Γιατρέ  τσαι ο άρρωστε : 

Διαστσευή : από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Ένα γιατρέ έκι έχου τα βλέψη σι για πρεσσέ τσαιρέ  ένα άρρωστε. 

Ύστερα από κχάμποσε τσαιρέ ο άρρωστε εσκωρέτθε . 

Ο γιατρέ εζάτσε κοντά το τσιβούρι σι τσαι επέτσε : 

Έντενη ο άντρωπο άμα ο ‘κι κίνου τσαι έκι ποίου κλύσματα για να καθαρίζει άκια να ζήνει ακόνη . Ένα άλλε άντρωπο πφι νι ενιάτσε 

αβήτσε τον όγο τσαι νιε πέτσε . Θίλε μι , ο ‘νι ωφεούντα σε τσίπτα έδαρη πλέα πάρα έκι πρέπουντα να νι οργηνέμπτζερε τότθε πφι έκι πορού να ντι νιάει τσαι να ποι τουρ οργήνιε ντι έργο . 

Διδαχή : Ένι  πρέπουντα να  βοηθήνουμε τσαι να οργηνέγκουμε τουρ άλλοι , τότθε πφι είνι έχουντε ταν ανάτζη τσαι να μη ποίνουμε τον έξυπνε άμα τσαι ό’νι υπάρχα ολπίδα …

Όκια έν’ ανάτζη θίλοι μι  έν’  πρέπουντα να βοηθήνουμε 

Τσαι ανάτζη  να μ’ εκαούα έδαρη τα γρούσσα να νιλήνουμε ..

…Με το καλέ α ξημερουθούμε όλοι νάμου ……. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

—————————————————————-

Ένας γιατρός πρόσεχε για πολύ καιρό έναν ασθενή . 

Μετά από μερικό καιρό ο ασθενής πέθανε . Ο γιατρός τότε πήγε στο μνήμα του και είπε . Αυτός ο άνθρωπος άμα δεν έπινε και έκανε κλύσμα για να καθαρίζει θα ζούσε ακόμη . Κάποιος άλλος άνθρωπος μόλις τον άκουσε έλαβε τον λόγο και του είπε . Φίλε μου , δεν ωφελεί σε τίποτα τώρα πιά , παρά έπρεπε να τον συμβούλευες τότε που μπορούσε να  ακούσει τις συμβουλές και να τις κάνει έργο .

Διδαχη : Πρέπει να βοηθάμε και να συμβουλεύουμε τους άλλους

Τότε που το έχουν ανάγκη και να μην κάνουμε τον έξυπνο όταν δεν υπάρχει ελπίδα πιά . 

Όπου είναι ανάγκη φίλοι μου ,πρέπει και να βοηθάμε 

και η ανάγκη τώρα μας καλεί , την γλώσσα να μιλάμε … 

Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας .. 

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *