ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Δέφτερα 27 Αγούστου 2018 … 

Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΟΙ . 

Τσι εφαήτσερε  ;= τι έφαγες; 

Ακόνη ο ξημερούτσε ; = ακόμα δεν ξημέρωσε 

Ε τσαι , τσαι τσι άμα ο ξημερούτσε  ; = 

Ε καί ,  και τι άμα δεν ξημέρωσε  ; 

Τςhού έσει τα σύνταχα ; = τρως το πρωΐ

 Από κανία βοά ένει τςhού = από καμμιά φορά τρώ . 

Να τςhούνερε τα σύνταχα  κα για να ντι  κχοντούτσει = 

Να τρώς το πρωΐ καλά , για να σε κρατάει . 

Ο  ‘σει αού μοι από πότε εκιού ενάτθερε γιατρέ ; = 

Δεν μου λές από πότε εσύ έγινες γιατρός ; 

Ο ‘νει γιατρέ αλλά όλοι νι είνει αούντε .= 

Δεν είμαι γιατρός αλλά όλοι το λένε . 

Κό να ντοι μόλει ποίερ είνει όλοι ;= 

Ξαφνικό να σούρθει ποιοί είναι όλοι ;

Ααα εκιού έσει κχράντου όνε = εσύ σκάζεις γαϊδούρι . 

Έα , έα , μην αβράχησιου = έλα έλα μην αρπάζεσαι .

 Κάτσι εν’ πρέπουντα  να φάρε , του πορίλε θ’ αραμάρε 

 τα γρούσσα θάχερε κατσητέ  τσαι θα ντι ερέσωει τσερέ .. 

Κάτι πρέπει εσυ να φάς,  στους δρόμους θε να μείνης

Με την γλώσσα δαγκωμένη ,θα σε βρούνε και ξερό

 

Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι . 

Καλό ξημέρωμα σε όλους μας ,φιλενάδες και φίλοι … 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *