ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Κοινοποιήστε νη μου ένει παρακαού έντανη τα παράκληση .
Ευχαριστού πρεσιού .
…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..
ΔΕΦΤΕΡΑ 26 του Φλεβάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ μη .

Το σαμερινέ ο ‘νει παράπονε ένει κάτσι σαν παράκληση , κάτσι σαν να ντίνου τα κχαμπάνα σε έγκεινη πφι ένει αργοπαρείντα.
Τα κχαμπάνα τα διχόνοια , τα κχαμπάνα τα αυτοκαταστροφή
Α γρούσα νάμου ένει πφι ένει περούα δύσκοα. Όνει ανάτζη να ξερίχουμε κοτρόνε τσε στούμποι τθα προσπάϊθα .
Όταν επρωτοτσινήκα δια μέσου του fb έντανη τα προσπάϊθα , εκαλέκα όλοι νιούμου τσε Εμού πφι σ’ έτθε ξέρουντε τσε Εμού πφι ο ‘τθε ξέρουντε ση να συμμετάσχετε .Τσε ειλικρινά τάσου από τα καρδία μη ένει Ευχαριστού όλοι νιούμου γιατσί απογήτθατε τσε απογήτθατε θετικά . Πρεσσοί απογήτθατε πρεσσοί ακολουθήκατε . Από τότθε τσε σε καθημερινά βάση ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΣΕ ΟΑ ΤΑ ΑΝΤΑΜΟΥΜΑΤΑ ΝΑΜΟΥ
…. ΣΕ ΟΑ … τσε κανία τσε γκανένα ο προσβαλήκαμε … πάρα μόνιου σε δούκαμε συχαρηκήρια τσε παινεψίλε .
Άλλοι σε ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ μέτρια , άλλοι κα , άλλοι τέλεια , άλλοι όχι τσε τόσιου κα , άλλοι έμε πρωτάρηδε , άλλοι έμε θέντε να ση μάθουμε . Α προσπάϊθα ένει έξ ίσου αξιέπαινε , τσε πλέκιεριου μάλιστα σε έτανη ή´ έτενη πφι είνει παλαίγκα -ου δειλά, δειλά
να αρθρούει δύου κουβέντε .
Θιλενάδε τσε θίλοι α γρούσα ένει ανήκα σε όλοι . Σε όλοι .
Σταμακήστε τα κοτροαναιμούματα ..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. ταχία α συνέχεια …

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … .
………………….
Το σημερινό δεν είναι παράπονο , είναι κάτι σαν παράκληση κάτι σαν να κρούω τον κώδωνα για αυτό που μισό ξεκίνησε και σιγοέρχεται . Τον κώδωνα της διχόνοιας τον κώδωνα της αυτοκαταστροφής . Η γλώσσα μας περνάει που περνάει δύσκολα Δεν χρειάζεται να πετροβολούμε την προσπάθεια .
Όταν πρώτος εξεκίνησα αυτήν την προσπάθεια στο fb εκάλεσα όλους εσάς , εσάς που τα ξέρετε και εσάς που δεν τα ξέρετε
Να συμμετάσχετε . Και ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ όλους σας για την απάντηση σας . Πολλοί απαντήσατε πολλοί ακολουθήσατε . Έκτοτε και σε καθημερινή βάση ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ ΜΑΣ .. ΣΕ ΟΛΑ ….. και καμιά και κανένα δεν προσβάλαμε , πάρα τους δώσαμε συγχαρητήρια και τους παινέψαμε …
Άλλοι τα μιλάμε μέτρια , άλλοι καλά , άλλοι τέλεια , άλλοι όχι και τόσο καλά , άλλοι ήμαστε πρωτάρηδες , άλλοι θέλουμε να τα μάθουμε . Η προσπάθεια είναι εξ ίσου αξιέπαινη και περισσότερο σε αυτήν ή´ αυτόν που προσπαθεί δειλά δειλά να αρθρώσει δύο κουβέντες . Φιλενάδες και φίλοι . Η γλώσσα ανήκει σε όλους ,
..ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΜΩΣ… ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΒΟΛΙΣΜΟ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *