ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….
Δέφτερα 26 ΤΟΥ Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
…………Κα Δέφτερα τσε κα εβδημά ………

Ο βάλτε εμπαζούτθε τσε τα θέση ση εσταλίχτε το σύγχρονε Κάμπινγκ του Τάσιου του Νικόα Λάμπρου ( Κλίμα )
Κάθε καουτσέρι ένει δεχούμενε πρεσσοί παραθεριστέ .
Κχάμποσοι μοντέρνοι τσέλε κοντά τον Αγιε Χριστόφορα με το πανοραμικό μαγαζί του Τάσιου του Γιάννη Λάμπρου ( Γκιότσαλη )
Έδαρη ένει χκιστέ τσε το Ξενοδοχείε του Θωήνα .
Επίσης το αναψυχτήριε τσε ουζερί του Χρήστου . Αλλά α ψιούχα
Τθο Ζαρίτσι ένει απούσα . Ο γλυκονίλητε Τριαντάφυλλε ο ( Πέννα )
Εφύτζε ογλήγορα τσε το Ζαρίτσι ένει πιο φτωχό έδαρη .
Κάθε βοά πφι Νιε ένει επισκεγκούνενε με ένει φαινούμενε ότσι ένει καμπτζί από έτενη το τσερέ με νία διαφορά :
Έδαρη ένει χαιρούμενε το μπάνιο μη βρακουτέ , μαζύ με τού γουναίτσε πφι τελικά ετσερδίαει ταν ισότητα κάτσι πφι έκει πρέπουντα .
Το τέλη τα ιστορία νάμου . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *