ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Δέφτερα 25 του Φλεβάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο #33 : Α Σωφερίνα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Τσι έσι ποία Παναγιώτση ; 

Α ούρα κα Λίαενα 

Σάμερε ένι διαμάγκι αμέρα …. 

Ναι … δόξα νάχει τ’ όνουμα σι , ούτε  φύλη ο ‘νι ταρασούμενε 

Για κια δούτσερε σάμερε ; 

Να ορή κακότθο πφου να ντι νι αλήου έδαρη … 

Όπφουρ έσι πορούα , ο ‘νι ανάτζη να ν’αλήερε τσαι τα ‘κογενειακά  ντι γειτόνισα τσαι θιλενάδα …. 

Να αποφασία να ζάου να μάθου σωφερίνα …. 

Βρε βρε βρε!!! Βρε Λίαινα θα ζάρε μα ταν Έωνη να μάθερε … 

Ναι Παναγιώτση νι άγκα απόφαση …. 

Χαλάλι ντι βρε γειτόνισα , να έγκουμε τσαι γκανία βόλτα μαθές … 

Κάτσα βρε θιλενάδα , ακόνη ο τσινήκα .. 

Βρε εζού ντ’ενι ξέρα ετίου άμα τσαι βάλερε κάτσι τον εμαλέ ντι 

ο πρόκετε να μπαεί   

Αλήϊθα ένι έντανη , αλλά για να ‘ράμε .. ο ‘νι τσαι γκανιά κορασά ..

Βρε ο ‘νι φοζουμένα ντι ετίου , νι έν αούα α περδικούλα ντι !!!…

Θα δενάτσει Παναγιώτση θα’ραθούμε αργούτερα να ντι αλήου νέα . 

Α ούρα κα , με το καλέ θιλενάδα  , να οράου ετίου πρώτα τσαι απέ μπορεί να ντι ποίου τσαι παρέα …….  

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΑΓΑΚΗ ΤΣΑΙ ΥΓΕΙΑ ..

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

——————————————- ——————————

Τι κάνεις Παναγιώτενα ; 

Η ώρα καλή Λίενα .. 

σήμερα είναι διαμάντι ημέρα … 

Ναι … δόξα να έχει το όνομα του , ούτε φύλο δεν κουνιέται . 

Για που τό άλλες σήμερα ; 

Να κοίτα , πως να σου το πω τώρα ; 

Όπως μπορείς , δεν είναι ανάγκη να πεις και τα οικογενειακά σου γειτόνισα και φιλενάδα … 

Να αποφάσισα να πάνω να μάθω σωφερίνα . 

Βρε, βρε ,βρε, Θαπας βρε Λίενα να μάθεις ;

Ναί Παναγιώτενα το πήρα απόφαση . .. 

χαλάλι σου βρε γειτόνισα , να πηγαίνουμε και καμμιά βόλτα … 

Κάθησε βρε φιλενάδα ακόμα δεν ξεκίνησα …. 

Βρε εγώ σε ξέρω άμα βάλεις κάτι στο μυαλό σου δεν πρόκειται να σου το βγάλουν  …. 

Η αλήθεια είναι αυτή αλλά για να δούμε .. δεν είμαι και καμιά κορασίδα .. 

βρε δεν σε φοβάμαι εσένα , το λέει η περδικούλα σου … 

Θα δείξει Παναγιώτενα  θα ειδωθούμε αργότερα να σου πώ τα νέα … 

Η ώρα η καλή  , με το καλό φιλενάδα , να δω εσένα πρώτα και μετά μπορεί να σου κάνω παρέα … 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ  ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ . 

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *