ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
ΔΕΦΤΕΡΑ 25 του του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Σάμερε είνει τα γενέθλια του Χριστού , νία απο του ατςhιτέροι γιορτέ τα ορθοδοξία . Σαν σάμερε ενάτθε ο βασιλήα του κόσμου , για να ποτσουϊθεί αργούτερα τουρ αμαρκίλε του αντρούπου τσε αδιαμαρτύρητα να οδηγηθεί σε θάνατε , για τα λύτρουση ση
Ενάτθε σε σπήλη Τάσου σε παχνί από άογα . Ενάτθε τάσου σε παχνί τσε νιε σhιονήαει τα χνούτα απο τού βούε . Ενάτθε τα βηθλεέμ ο υζέ του Θεού ο Σωτήρα του κόσμου . Ενάτθε τσε ενταντέφτε , όχι σε μααματένιοι κρεββάτθοι μαϊδέ σε πουπουλένια στρούματα Αλλα σε παχνί Τάσου σε σπήλη , ο στσεπάστε με μεταξουτά λεκκοσέντονα αλλά με τα χνούτα απο του βούε πφι είγκιαει αναχαράσουντε ….
Τα σαμερινά εποχή πφου τσε ποίε θα σούσει , θα γλυτούει το δικό νάμου κόσμο ; Ποίε , ποίε θα σούσει το κόσμο νάμου τον αιώνα του εγκλήματος ,απο τα ναρκωκικά , τα ψευκία , ταν ίντριγκα , τα κοροϊδία , τα κρεψία , τα μπαγαπογκία τσε του σκωτουμοί ;
Να ευτσηθούμε όλοι α γέννα του Χριστού να μακούει τσε να καοσυνέψει του καρδίε τσε του ψιούχε νάμου για να φκειαστεί ένα καλλίτερε κόσμο …..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ ΝΑ ΕΤΘΕ ΚΑ
ΝΑ ΥΠΟΔΕΤΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΑΩΣΥΝΑ .
Α ΚΙΣΤΗ ΕΝΕΙ Σhέφα ταν ελπίδα τσε α ελπίδα ένει καωσυνέγγα τσε ένει μακούκχα του καρδίε νάμου . Ετρου έμε γινουμένοι ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΑΝΤΡΟΙΠΟΙ . …
…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *