ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα 24 του Σετθέμπρη  2018 .Τσακωνοπαρέα μοι .

….. Τ Α   Κ Α Μ Π Τ Ζ Ι Α  Τ Ο Υ   Π Α Ν Ο Υ …….

Άρτεμις Μανούσου , Ελένη Μανούσου ,Μεταξένια Μανούσου ,

Σταματίνα Μανούσου , Μιχάλης Μανούσου ,Νίκος Εγγλέζος 

Παναγιώτα Εγγλέζου , Γιώργος Εγγλέζος , Άννα Εγγλέζου , Αναστασία Σαπουνάκη , Ελένη Λυσικάτου , Δήμητρα Πολίτη ,Βασίλης  Πολίτης

Κατερίνα Πολίτη ,Νίκη Λαλουδάκη , Στράτος Δουζένης , Ελένη Σαρρή

Μαρία Μαστοράκη , Αγγελική Λυρή , Μεταξία Τσουκάτου , Θεοδοσία Ζαρόκωστα , Ηλιάνα Ζαρόκωστα ,Ηλιάνα Ολυμπίου , Ολγα  Μένη ,

Βασιλική Κουνιά , Μύρωνας Καραμανιόλας , Κωνσταντίνος Μαστοράκης , Ελπίδα Χρόνη , Αγγελική Μαστοράκη .. 

Τα καμπτζιούλια νάμου , τα βαστάρια νάμου , τα αθώα ,τα άκακα τα άςhα , τα λαλούϊδα , τα ατελείουτα , τα ακάματα.. Τσι άλιου να αλήου για ένταει τα ανεχκίμητα  καμπτζία νάμου  . Άμα σε κουρά τσαι ακιστάτθαει λίγο παρατάνου τα χρονία πφι επεράτσε ο μποίκα νι για το  κακό σου . Επωμίσταει τσαι ένταει  το ατσhέ  βάρη , το γουμάρι τα συνέχιση τα γρουσέ ,  μα σε γκάνα ,δύου χρόνου απο πότσουμα  θα ναϊθεί σύντροφο τσαι κολλέγισα . Θα χαμογελήνωει χαρετά τσαι περήφανα για τα Τσακώνικο καταγωγή σου , για τα γρούσσα σου γιά ταν ιστορία σου  .Ένει σίγουρε για έγκεινη  . Θα αλήνωει ιστορίλε  τσαι θα χωρατέγκωει αναμεταξύ σου τθα γρούσσα νάμου . Τσι ευτυχία . 

Ο Οδυσσέα επέτσε  . Ας οράου καπινέ να μπαήνει από το τζhάκι τα τσελή μοι  τσε ας σκωρεθού . Ενεί οι γεροντούτεροι με τα σειρά νάμου θε να  αλήουμε : ας οράμε  τσαι ας νιάμε  τα καμπτζούλια του σάμερε να χωρατέγκωει τθα γρούσσα νάμου σε κχάμποσοι χρόνου τσαι ας σκωρεθούμε  . Τσαι θα φύτσουμε  χαρετοί τσαι ξένοιαστοι  ότσι α γρούσα ένει σε καλοί χέρε  τσαι ότσι τσε έτεοι με τα σειρά σου θα ποίωει το χρήε σου . Ένει τσαι πάλι Ευχαριστού όλοι του γονείε , αλλά πιο πρεσιού ένταει τα καμπτζιούλια , (τα εγγονάτζα μοι ) πφι σ’ αγκαλιά τσαι μ’ αγκαλιάνει …. ο Θεό να σ’ έχει κα .. 

….ΚΑ ΕΒΔΗΜΑ ΤΣΑΙ ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

—————————————————————-

Τα παιδιά μας , τα βλαστάρια μας , τα αθώα , τα άκακα , τα αστέρια  , τα λουλούδια , τα ατελείωτα , τα ακούραστα . Τι άλλο να πώ για αυτά τα ανεκτίμητα παιδιά μας . Άμα τα εκούρασα λίγο παραπάνω την χρονιά που μας πέρασε δεν το έκανα για το κακό τους .Επωμίστηκαν και αυτά το μεγάλο βάρος , το φορτίο της συνέχισης της γλώσσας μας μα σε κάνα δύο χρόνια από φόρτωμα θα γίνει σύντροφος και φίλη  . Θα χαμογελάνε χαρούμενα για την Τσακώνικη καταγωγή τους , για την γλώσσα τους , για την ιστορία τους . Είμαι σίγουρος γι αυτό . Θα λένε ιστορίες και θα χωρατεύουν αναμεταξύ τους στην γλώσσα μας . Τι ευτυχία !!! Ο Οδυσσέας είπε , Ας δώ καπνό να βγαίνει από το Τζάκι του σπιτιού μου και ας πεθάνω . Εμείς οι γεροντότεροι με την σειρά μας θε να πούμε : Ας δούμε και ας ακούσουμε τα παιδάκια του σήμερα να χωρατεύουν στη γλώσσα μας σε κάμποσα χρόνια και ας πεθάνουμε . Και θα φύγουμε χαρούμενοι και ξέγνοιαστοι πως η γλώσσα είναι σε καλά χέρια και πως και αυτοί ( άντρες πιά )  θα κάνουν το χρέος τους . Ευχαριστώ για άλλη μιά φορά τους γονείς αλλά πιο πολύ τα παιδάκια , (τα εγγονάκια και δισέγγονα μου ,) που με αγκάλιασαν ……. Ο   Θ Ε Ο Σ    Ν Α   Τ Α   Ε Χ Ε Ι      Κ Α Λ Α …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *