ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

Δέφτερα 24 του Σερικχή 2019  . Α Τσακωνοπαρέα 

Παππού εγγονέ #55 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Για Άλε μι σιάτη μι ετελειούκατε του διαγωνισμοί ;

—Ναι παππού τελειούκαμε . ..

—Εγράβερε κα σιάτη μι πφουρ εζάτσερε ; Ένι έχου τσαιρέ να ντ’οράου .

—Με ‘νι φαγκισκούμενε ότσι εζάκα πρεσιού κα αλλά ποτέ ο σι ξέρου ; 

αφού έμα έχα σβάϊσμα  βρε παππού ο ‘μα έχα μπίτι ούρα να μόλου… 

—Ναι σιάτη μι γιάκεινη ο κειρά ντι μπίτι για μπίτι μαθές .

—Φχαριστούα ντι παππού 

—Το Θεό να φχαριστήνερε πφι έσι έχα ταν υγεία ντι καμπτζί μι .

—Νι ένι φχαριστούα κάθε αμέρα του προσεφτσαί μι για όα τςαι για ετίου παππού πφι έσι κα τσαι μ’έσι μαθαίνου ένα  σωρέ πράματα .. 

— Να έχερε ταν υγεία ντι καρδία μι να έχερε ταν εφτσή μι να ναθείρε κάτσι το  ξεχουριστέ τσαι να ποίερε του Αβραάμ τα κά.. 

—φχαριστούα τσαι εκιού να έχερε ταν υγεία ντι . 

— εζού σε φαήκα τουρ άντου μι καμπτζί μι εκιού να έσι κα , όσοι τςhίχε ένι έχα τσιουφά ντι τόσα καούϊδα να ποίερε. 

— Παππού ε παππού!!

— τσι ένι τςhιάχουντα σιάτη μι . 

— Ορή Κα  τσαι ‘πέτσερε  του διτσοί μι τςhίχιε γιατσί σ’ετίου είνι οι πλέτεροι φυτθοί …. 

— χαχαχα αμ νι ένι ξέρου , αλλά τσαι εκιού βρε αλώβουτε το τθούμα νι έσα έχα τον απογημό … 

— Ντε ένι κειράζα παππού ;

— Ακόνη ο με πέτσερε άμα έσι θέα να ναθείρε Γιατρίνα ;

— Έδαρη ο νι  έχα  σκολείε παππού τσαι θα έχουμε όλε το τσαιρέ δικό νάμου …. 

……ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

—————————————— 

Για πές μου κορίτσι μου τελειώσατε τους διαγωνισμούς ; 

Ναι παππού τελειώσαμε .. 

Έγραψες καλά κορίτσι μου πως πήγες ; Έχω καιρό να σε δώ … 

Μου φαίνεται πως πήγα πολύ καλά αλλά ποτέ δεν ξέρεις , αφού είχα πολύ διάβασμα και δεν είχα διόλου ώρα πως να έρθω ; 

Ναι κορίτσι μου για τούτο δεν σε πείραξα μαθές . 

Σ’ευχαριστώ παππού .. 

Το Θεό να ευχαριστείς που έχεις την υγειά σου παιδί μου . 

Τον Ευχαριστώ κάθε μέρα στις προσευχές μου για όλα και για σένα που είσαι καλά και μου μαθαίνεις ένα σωρό  πράματα .

Να έχεις την υγειά σου καρδιά μου , να έχεις την ευχή μου να γίνεις κάτι το ξεχωριστό και να κάνεις του Αβραάμ τα καλά ..

Ευχαριστώ και εσύ να έχεις την υγειά σου .. 

Εγώ τα έφαγα τα ψωμιά μου παιδί μου εσυ να είσαι καλά , όσες τρίχες έχει το κεφάλι σου τόσα καλούδια να κάνεις . 

Παππού εεε παππού …. 

Τι τρέχει κορίτσι μου ; 

Να καλά και είπες τα δικά μου μαλλιά γιατί σ’εσένα τα περισσότερα έχουν φύγει .. 

χαχαχα αμ το ξέρω , αλλά και εσύ βρε αλώβητο στο στόμα την έχεις  απάντηση  ..

Σε πειράζω παππού . 

Ακόμα δεν μου είπες άμα θέλεις να γίνεις Γιατρίνα ;

Τώρα  δεν έχω  σχολείο παππού και θα έχουμε όλο τον καιρό δικό μας 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ .. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

   

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *