ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……. .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Δέφτερα 24 του Δετσέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο τσαι τα Μπαρμπαρίνα …

Α ούρα κα παπού πφουρ έσει σάμερε . 

Νια χαρά τσα δύου τρομάρε πφι έκει αού τσαι ο άλλε … 

Ποίε άλλε εζού ετίου ρωτήκα . 

Ε κάκοιε θα νιε πέτσε , ο ‘νει γινούμενε .. 

Καλε , καλέ εζού με ετίου ο ‘νει ερέχα  άκρα .. 

Σάματσι ένει  ερέχου εζού με ετίου ! 

Ο θα ζάρε  σε γκανένα Christmas party ; 

Τσι ένει έγκεινη  ; 

Ποίε ; 

Πφου νιε πέτσερε σάματσι εκαταβήκα , χρήσιμε , κρίσιμε κάπφουρ έτρου , επίσημε  , ενίου έσει ρωτού ποίε ; Εκιού νιε πέτσερε .. 

Δέσποινα βάλε τα χέρα ντι , Christmas επέκα τσι επίσημε έσει αού βρε παππού.  Ο ‘ σει ορού μαθές αφού παντού νι είνει αούντε τσαι νι είνει γράφουντε ,  του πορίλε τα μαγαζία τα τηλεόραση … 

Τσαι τσι θα αλεί έγκεινη , πφου νιε πέτσερε ;…..

Χριστούγεννα θα αλεί νιάτσερε εκιού τσι θα αλεί …. . 

Τσαι γιατσί ο ‘με αούντε νι πλέα Χριστούγεννα ; 

Έτρου νι  είνει αούντε , έδαρη ένει τα μόδα …. 

Επέτσερε τσαι άλλιου ένα , έκεινη τσι ένει ; 

Ποίε το party; 

Ναι έκεινη τσι ένει γκάνα τσιρνούτση γλύτσισμα ; 

Ουουου …. γλέγκι  ένει  βρε παππού …. 

τσαι γιατσί ού νει αούντε νι γλέγκι ; Καταβήκα ο ‘νει τα μόδα… 

Ακο να νίνερε….. το Χριστουγεννιάτσιχο γλέγκι νιε εμπήκαει ούτε τσαι εζού ένει ξέρου τσί …..Να μη συχωρέρε ο ‘μα ξέρου , τσι να αλήου τσαι τσι να μογίου . 

Ααα Χριστέ μοι τσαι εκιού άερε τα μερομηνία  πφι ενάτθερε έδαρη ; Δέσποινα μοι εκιού νιε γεννάτσερε τα νιούτθα , ξημερούντα 25 . Για 2018 χρόνου έμε γιορτάζουντε τα ξεγεννάματα  ντι , τα γέννα του   Χριστού  γιάκεινη σε έμε αούντε Χριστού…γεννα  . Έδαρη θα σ’ αλήνωμε κάτσι άλλιου ;  Εζού Δέσποινα μοι τσαι Χριστέ μοι τσαι να μην νι έχερε παράπονε ήμαρτον τσιόα ,  Χριστούγεννα θα σ’ αλλήνου …

Ναι έτρου να σ’ αλλήνερε γιατσί έτρου νι είνει αούντε το τόπο ντι , μη νι άσερε , άμα νι άτσερε σαν να νι αλήνει κάποιερ άλλε… ο θα αντιπροσωπέμπτζει ούτε ετίου ούτε το τόπο ντι .. 

Ευχαριστού Θεέ μοι … κάκοιε με καταβαίνου ……

Χρόνου πάσιοι ταν αμέρα υγεία τσαι καοσύνα να φέρει το νεογέννατε σε όλε το κόσμο .

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Η ώρα καλή παππού  πως είσαι σήμερα ; 

Μια χαρά και δυό τρομάρες που έλεγε και ό άλλος 

Ποιος άλλος εγώ εσένα ρώτησα . 

Ε κάποιος θα το είπε , δεν γίνεται . 

Καλά , καλά  εγώ  με σένα δεν βρίσκω άκρη . 

Σάματις βρίσκω εγώ με σένα . 

Δεν θα πας σε κανένα Christmas party ; 

Τι είναι αυτό ; 

Ποιό ; 

Πως  το  είπες μήπως και κατάλαβα , χρήσιμο , κρίσιμο κάπως έτσι , επίσημο, εμένα ρωτάς ;  Εσυ το είπες .. 

Παναγία βάλε το χέρι σου Christmas είπα τι επίσημο λες βρε παππού . Δεν βλέπεις αφού παντού το λένε και το γράφουνε στους δρόμους στα μαγαζιά στην τηλεόραση … 

Και τι θα πει αυτό πως το είπες ; 

Χριστούγεννα θα πει άκουσες έκει τι θα πεί ; 

Και γιατί δεν τα λέμε πια Χριστούγεννα ; 

Έτσι τα λένε τώρα , είναι της μόδας ..

Είπες και άλλο ένα , εκείνο τι είναι ; 

Ποιο το party ; 

Ναι εκείνο τι είναι κάνα καινούργιο γλύκισμα 

Ουουου βρε παππού . …γλέντι είναι 

Και γιατί δεν το λένε γλέντι ; Κατάλαβα δεν είναι της μόδας … 

Ακο για να ακούς … το Χριστουγεννιάτικο γλέντι το έκαναν ούτε και εγώ ξέρω τι . Να με συγχωρείς που δεν το ήξερα , τι να πω και τι να μολογήσω . Ααα Χριστέ μου και εσύ άλλαξες τη ημερομηνία  που γεννήθηκες ; Παναγία μου εσύ δεν τον γέννησες την νύχτα ξημερόνωντας 25 . Για 2018 χρόνια γιορτάζουμε τα ξεγεννήματα σου , την γέννα του Χριστού , για τούτο τα λένε Χριστού…. γεννα . Τώρα θα τα λέμε δεν ξέρω πώς ; Εγώ Παναγία μου και Χριστέ μου και να μην έχεις παράπονο ,  Χριστούγεννα θα τα λέω …. 

Ναι έτσι να τα λες γιατσί έτσι τα λένε στον τόπο σου , μην τ’αλλάξεις 

Άμα τ’ αλλάξεις σαν να τα  λέει κάποιος άλλος … δεν θα αντιπροσωπεύουνε ούτε εσένα ούτε τον τόπο σου … 

Ευχαριστώ Θεέ μου …..κάποιος με καταλαβαίνει …. 

 Χρόνια πολλά την ημέρα υγεία αγάπη και καλοσύνη να φέρει το νεογέννητο σε όλο τον κόσμο…….. 

…………. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *